All in – Towards gender balance in sport -forskningen är publicerad av Europeiska Unionen och Europeiska Rådet under hösten 2019. I forskningen samlades information om jämställdhet inom idrottsfältet från 8 länder, inklusive Finland. Forskningen fokuserade på fem olika områden: ledarskap, tränarskap, delaktighet, könsrelaterat våld och media. I forskningen deltog Olympiska grenförbund, nationella Olympiska kommittéer och ministerier som ansvarar över idrotten.

Den nyligen publicerade rapportens resultat erbjuder information om jämställdhet, vars syfte är att understödja offentliga sektorn, förebygga jämställdhet inom idrottsorganisationer och integreringen av könsperspektiv. Forskningen är på engelska.

All in – Towards gender balance in sport – research