Svara på vår enkät om inkludering, normmedvetenhet och jämställdhet

Inom projektet arbetar vi för att höja kompetensen bland tränare, föreningsaktiva och föreningsledare inom inkludering och jämställdhet. Detta kommer bl.a. att handla om utbildningar, kurser och workshops för idrottsföreningar.

Därför kartlägger vi nu kunskap och behov hos föreningsaktiva på idrottsfältet inom temat inkludering, normmedvetenhet, jämställdhet och likabehandling genom en enkät. Med hjälp av informationen kan vi bättre utforma vårt utbud så att det motsvarar era behov. Enkäten är anonym och bör fyllas i senast den 17.3.2019. Enkäten finns bakom följande länk:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/bc404f68-61a3-4293-aaf7-7a6a100d45c3?displayId=Fin1713396&fbclid=IwAR3KSstFZ51bKQTB8pGNCoCxvXL4pUaQ1TpM18nqlf7kFAa50k9EcI4Aznc

Dela gärna med andra bekanta föreningsaktiva, tränare, idrottare, etc. Tack på förhand !