Alla med – på riktigt!
Jämlik idrott för barn och unga

Kom med på lanseringen av Folkhälsans nya filmarbetsmaterial om fysisk aktivitet och jämlikhet. Tillfället är för alla som vill ha en idrottsverksamhet för barn och unga där alla har lika möjligheter oberoende av personliga egenskaper som t.ex. kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning eller religion.

Kortfilmerna handlar om allas möjlighet att vara med, hur man bemöter andra, vilka känslor som anses vara okej att visa, atmosfären inom idrottsgruppen, beslutsfattande och strategiarbete samt värderingar. Ett tillhörande arbetsmaterial ger kunskap och tips för hur man kan arbeta med frågorna som tas upp.

Målet är att ge deltagarna kunskap om utmaningar och hur man kan försöka lösa dem när det kommer till jämställdhet och motion/idrott. Seminariet är tänkt att inspirera till vidare arbete inom idrottsföreningar, skola, daghem eller barn- och ungdomsverksamheten. I filmerna visas konkreta situationer som vi kan stöta på i vår vardag.

Program för kvällen:
17.30 Introduktion
17.40 Filmen Idrottsplanen och Lagspel
Gruppdiskussioner utgående från arbetsmaterialet
Reflektion hur man kan gå vidare i sin verksamhet
19.00-19.15 Kaffepaus
19.15 Filmen Efter matchen och Mötesrummet
Gruppdiskussioner utgående från arbetsmaterialet
Reflektion hur man kan gå vidare i sin verksamhet
20.20 På samma linje har ordet
20.29 Seminariet avslutas

Anmäl dig med här

Platser och datum

1.10 Vasa
Folkhälsanhuset Wasa (Wasaborgsgränd 4, 65100 Vasa)

9.10 Åbo
Kvartersklubben, Folkhälsan (Henriksgatan 9, 20500 Åbo)

21.10 Borgå
Kulturhuset Grand, utrymme Linsén, (Biskopsgatan 28, 06100 Borgå)

24.10 Helsingfors
Folkhälsanhuset på Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors, utrymme Mötas

12.11 Karis
Karis svenska högstadium, matsalen (Torggatan 10, 10300 Karis)

Seminariet och materialet är gratis. Deltagarna får dessutom möjlighet att fortsätta det konkreta arbetet inom idrottsföreningen tillsammans med projektet På samma linje eller inom skolan tillsammans med Folkhälsan.

Under kvällen bjuder vi på kaffe/te och tilltugg. För att försäkra dig om servering, anmäl dig senast en vecka innan evenemanget. Anmälan är bindande, vänligen meddela om du får förhinder.
Uppmuntra gärna flera från din förening eller arbetsgemenskap att komma med!

Projektet På samma linje arbetar för att öka kompetensen inom jämställdhet, likabehandling och normmedvetenhet på idrottsfältet samt erbjuder utbildning och stöd i dessa frågor.

Folkhälsans projekt Trygga relationer inom idrott och Folkhälsans sakkunniga har utvecklat filmerna och arbetsmaterialet.

Länk till Facebook-evenemanget hittas här