Lanseringsturnén med Folkhälsans för det nya filmarbetsmaterial om fysisk aktivitet och jämlikhet tar plats i höst! Turnén pågår från 26.9-24.10 på sju olika orter i Svenskfinland. Turnén är för alla som vill ha en idrottsverksamhet för barn och unga där alla får lika möjligheter oberoende kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning, religion eller annan bakgrund.

Kortfilmerna behandlar teman som delaktighet, bemötande, känslor, atmosfär inom idrottsgruppen, värderingar och strategier. Ett tillhörande arbetsmaterial ger konkreta verktyg för hur man kan arbeta vidare med nämnda teman.

Evenemanget och materialet är avgiftsfritt för deltagarna. Dessutom ges det en möjlighet att fortsätta utveckla arbetet inom idrottsföreningen tillsammans med projektet På samma linje eller inom skolan tillsammans med Folkhälsan.

Turnén kommer att arrangeras på sju olika orter i Svenskfinland. Mer detaljerad information kommer senare. Under kvällen bjuder vi på kaffe/te och tilltugg. Evenemanget arrangeras kl. 17.30-20.30.

Länk till Facebook-evenemanget hittas här

Anmäl dig med här

Platser och datum

26.9 Karis
Karis svenska högstadium, matsalen (Torggatan 10, 10300 Karis)

30.9 Jakobstad
Folkhälsan Östanlid, Ossiansalen (Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad)

1.10 Vasa
Folkhälsanhuset Wasa (Wasaborgsgränd 4, 65100 Vasa)

2.10 Närpes
Hotel Red & Green (Närpesvägen 16 C, 64200 Närpes)

9.10 Åbo
Kvartersklubben, Folkhälsan (Henriksgatan 9, 20500 Åbo)

21.10 Borgå
Kulturhuset Grand, utrymme Lindsén, (Biskopsgatan 28, 06100 Borgå)

24.10 Helsingfors
Folkhälsanhuset i Brunakärr, föreläsningssalen (Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors)