Syftet med denna övning är att få en överblick över normer och hur de är kopplade till orättvisor. Genom metoden synliggörs för- och nackdelar som personer eller grupper kan få utifrån hur de kategoriseras och får olika villkor i livet.

Material

Rollerna och frågeställningarna nedan.

Tidsåtgång

30-45 minuter

Tillvägagångssätt

Välj ut eller lägg till roller och påståenden som passar i ditt sammanhang och syfte. Rollerna och frågeställningarna nedan är endast förslag.

 1. Dela ut rollerna till alla i gruppen. Uppmana deltagarna att inte visa eller berätta om innehållet för varandra. Var och en tar en tyst stund då de funderar på sin roll. Hur borde de? Vilken bakgrund har de? Hur ser familjesituationen ut? Vad gör de om dagarna och hur sysselsätter de sig om kvällarna? Vad drömmer de om?
 2. Be gruppen under tystnad att ställa sig på en linje i rummet, bredvid varandra.
 3. Berätta åt gruppen att du kommer läsa upp ett antal påståenden. Varje gång ett påstående stämmer in på deras roll ska de flytta sig fram ett steg. Om påståendet inte stämmer överens med rollen som deltagaren har står man kvar.
 4. Läs upp ett påstående i taget, långsamt och med paus emellan nästa påstående. När alla valda påståenden har lästs upp ska deltagarna stanna på den plats de hamnat på.
 5. Be deltagarna berätta om sina roller inför gruppen (alternativt mindre grupper). Låt deltagarna diskutera orsaken till att de hamnat just på den plats där de är.
 6. I samlad grupp är det viktigt att som deltagare få reflektera över innehållet och rollerna. I rollerna finns bara en liten del av varje persons identitet, vi lägger automatiskt in andra faktorer såsom etnicitet, sexuell läggning, kön eller funktionsförmåga.

Övningen går även att utföras genom att utgå från sin egen roll i sammanhanget. Att utgå från sin egen roll är att rekommendera då en grupp är trygg och känner varandra väl. Fördelen med den versionen är att man får sätta sig själv i ljuset av privilegier.

Reflektera

 • Vad väckte övningen för tankar?
 • Hur kändes det att stå kvar då andra gick framåt?
 • Hur kändes det att gå framåt då andra stod kvar?
 • Varför stannade din roll på den plats som den gjorde?

Roller

 • Pojke som kom med din familj från Syrien 2017. Simmarbakgrund.
 • Din pappa är arbetslös, din mamma jobbar snuttjobb.
 • Du är 17-år gammal och drömmer om att bli läkare.
 • Kvinna, före detta ishockeyspelare, singel, älskar bränd bacon.
 • Handbollsspelare från Ekenäs, gift och två barn.
 • 25-årig kvinna, studerar på universitet och bott i Finland hela ditt liv.
 • Flicka med hijab, tycker om fotboll och att lära sig saker i skolan.
 • Pojke från huvudstad.
 • Du har alltid känt att du egentligen är en pojke, fastän du är född i en kvinnlig kropp. Dina föräldrar är lärare.
 • Du är en heterosexuell man som livnär sig på dans. Du är uppvuxen på landet i Österbotten.
 • Du är en 23-årig man. Du studerar till polis. Nyligen separerat från din pojkvän.
 • Du har ingen personbeteckning i Finland men är duktig på friidrott.
 • Du är 16-år gammal i en mellanstor stad. Din mamma är ensamstående och du har två syskon. Din pappa är alkoholist.
 • Din far är diplomat och din mor professor.
 • Du är en muslimsk flicka som lever med religösa kutymer.
 • Du är en muslimsk pojke som är född och uppvuxen i Finland.
 • Du jobbar på kontor och sitter i rullstol.
 • Du är dig själv.
 • Du är arbetslös. Född och uppvuxen i Finland. Ung man. Finlandssvensk.
 • Du ska just börja studera på högskola. Du har svårt att hitta passliga storlekar av kläder.
 • Du studerar ekonomi. Din pappa är bankdirektör. Du har bott hela ditt liv i Helsingfors.
 • Du bor tillsammans med din flickvän och katt.

Påståenden

 1. Jag har aldrig fått frågan ”Varifrån kommer du egentligen?”
 2. Jag har/har haft de resurser som behövs för att satsa på min idrott, till exempel ekonomiska möjligheter.
 3. Jag har en kropp som passar in i idrotten, och samhällets, ideal.
 4. Jag kan visa min kärlek öppet inför andra utan att någon reagerar på det.
 5. Jag har aldrig utsatts för sexuella trakasserier.
 6. Jag har en personbeteckning i det land där jag bor.
 7. Jag har/haft föräldrar som har skjutsat mig till träningar och tävlingar samt stöttat mig på annat sätt.
 8. Jag kan beställa föreningskläder enligt de förutbestämda storlekarna.
 9. Jag känner en självklarhet i val av omklädningsrum, till exempel dam- eller herromklädningsrum.
 10. Jag kan röra mig fritt på stan utan rädsla för våld.
 11. Jag får information om verksamhet i nejden på mitt eget modersmål.
 12. Jag blir lyssnad på i de flesta idrottssammanhang.
 13. Jag har aldrig blivit ifrågasatt på grund av min ålder.
 14. Jag kan resa utan funktionella hinder till exempel i buss, tåg och flyg.
 15. Jag har alltid haft bra alternativ till mat efter träning och tävling.
 16. Mina högtider har en röd siffra i almanackan.
 17. Jag behöver inte oroa mig för att min lön är lägre på grund av könstillhörighet.
 18. Jag har alltid blivit sedd som en individ och inte kopplats ihop med en grupp.
 19. Jag har alltid kunnat använda de kläder jag velat utan att bli ifrågasatt.
 20. Jag hittar “hudfärgade” plåster som liknar min hudfärg.