– kamratstöd kan hjälpa!

Ibland kan det kännas som om det försiggår ett enda virrvarr inombords som man inte riktigt får utrett. Dels kan det kännas svårt att hitta ord på tankar och känslor, dels kan den hektiska vardagen ha tagit över tiden för reflektion kring val och beteenden. Känns det bekant? 

På samma linje – projektet har under det senaste halvåret erbjudit kamratstöd för kvinnor både på Norrvalla idrottsinstitutets språklinje och på Vörå idrottsgymnasium. Syftet med kamratstödet har varit att stärka självkännedomen bland deltagarna för att underlätta sökandet efter sina egna strategier och verktyg för att öka självförtroendet och självkänslan. Detta har lett till en kamratstödsgrupp som fungerat som en frizon, där deltagarna fått reflektera och beskriva situationer med hjälp av bild- och färgkort, styrkekort och emojis. Ibland är det faktiskt lättare att beskriva sig själv, någon annans styrkor eller dagens känsla genom bildliga metaforer.

För varje träff har det funnits ett tema som vi utformat tillsammans med gruppen. Dessa teman har kunnat vara stress, nervositet eller ensamhetskänslor. Det låter kanske som tunga ämnen att diskutera, men är minst lika värdefulla såsom mer upplyftande teman. Sådana attribut har kunnat vara motivation, återhämtning och egna värderingar. Det är viktigt att vi inte blundar för våra känslor kring det svåra, samtidigt som vi fokuserar på att öka det positiva förhållningssättet. 

Att bena ut, dela erfarenheter och ömsesidigt prata med varandra skapar en stark gemenskap. Vi hittar likheter och olikheter. Sist och slutligen är vi sällan ensamma med våra känslor och upplevelser, bara vi vågar krypa ut ur skalet och dela med oss av det som bubblar inombords. Kanske i form av kamratstöd? 

Här hittas mer information om kamratstödsgrupperna:  https://sammalinje.fi/kamratstodsgrupper/