Blog

Inkluderande idrott är ett samhällsansvar

Ett gränsöverskridande samarbete lönar sig för det mesta, att jobba ihop med nya människor tenderar att generera nya infallsvinklar, idéer och lösningar som inte annars skulle ha knäckts. Ett sådant samarbete blev På samma linjes samarbete med Folkhälsans projekt Hälsa i mångfald. Tillsammans med projektmedarbetarna ordnades en utbildningsdag angående Inkludering genom idrott riktade till alla som har ett intresse för mångfaldsfrågor. Syftet med utbildningsdagen var att dela med sig av konkreta verktyg på hur [...]

2019-09-02T15:02:04+03:00juni 6th, 2019|Blog|

Tillbakablick till Drömmarnas motionsdag

Drömmarnas motionsdag ordnades än en gång den 10:e maj. Det är fråga om en nationell pop-up dag där vem som helst kan vara med och ordna ett program som inspirerar till att människor rör på sig och provar på olika motionsformer. Tröskeln för att ordna program och att delta är mycket låg och den övergripande tanken är att alla sätt att röra sig är bra! Så tycker också vi inom projektet På samma linje [...]

2019-05-24T13:06:02+03:00maj 24th, 2019|Blog|

Projektet På samma linje delade respekt budskapet under Stafettkarnevalen

I helgen arrangerades 59:nde Stafettkarneval, denna gång på Alberga stadion i Esbo. Projektet På samma linje hade ett tält tillsammans med Luckan UngInfo och Barnkultur. Temat var respekt inom idrott. Detta passade som handen i handsken, då fredagen var internationella dagen mot homofobi och transfobi. Under dagens lopp blev tältet kallat för ”respekt tältet”. Glädjande kan vi konstatera att respekt konceptet var lyckat, då barn och ungdomar fick fundera på deras erfarenheter och inställning [...]

2019-05-23T07:41:38+03:00maj 23rd, 2019|Blog|

Vi rekryterar

Vi söker en visstidsanställd koordinator för utbildning och kamratstöd på deltid inom ESF-projektet På samma linje. På samma linje är ett ESF-projekt som Finlands Svenska Idrott genomför i samarbete med Föreningen Luckan. Det tvååriga projektet har inletts 1.11.2018. Projektet är ett sektoröverskridande ESF-finansierat utvecklingsprojekt för det svenskspråkiga idrottsfältet tillsammans med ungdomssektorn. Målet är att höja kompetensen bland instruktörer, idrotts- och ungdomsledare inom idrotts- och organisationsfältet vad gäller främjande av likabehandling [...]

2019-03-12T20:47:21+03:00mars 11th, 2019|Blog|

Projektet På samma linje uppmärksammar den internationella kvinnodagen

Pressmeddelande I finland har vi fortfarande en god bit att gå för att uppnå jämställdhet inom idrotten. Även i Sverige syns ojämlikheten och det är därför Riksidrottsförbundet har jobbat mycket kring dessa frågor. Deras arbete har även väckt internationellt intresse,och därmed har de besökt bl.a. Finland, Belgien och Tyskland för att berätta om det stöd som ges för att skapa inkluderande idrottsförbund och idrottsföreningar. “Vårt arbete lägger mycket fokus på [...]

2019-03-11T14:54:27+03:00mars 8th, 2019|Blog|

Hjälp oss att utforma det bästa utbudet!

Svara på vår enkät om inkludering, normmedvetenhet och jämställdhet Inom projektet arbetar vi för att höja kompetensen bland tränare, föreningsaktiva och föreningsledare inom inkludering och jämställdhet. Detta kommer bl.a. att handla om utbildningar, kurser och workshops för idrottsföreningar. Därför kartlägger vi nu kunskap och behov hos föreningsaktiva på idrottsfältet inom temat inkludering, normmedvetenhet, jämställdhet och likabehandling genom en enkät. Med hjälp av informationen kan vi bättre utforma vårt utbud så [...]

2019-03-11T14:55:21+03:00februari 27th, 2019|Blog|

På Samma Linje samarbetar med Vörå Idrottsgymnasium och Norrvalla idrottsinstitut

Pressmeddelande Projektet På Samma Linje, med avsikt att stärka kompetensen inom jämställdhet, likabehandling och normmedvetenhet för tränare, idrottsledare och föreningsaktiva, utvidgar sitt samarbetsnätverk till Vörå Idrottsgymnasium och Folkhälsan Utbildning Ab:s idrottsinstitut Norrvalla. ”Vi var jätteglada över att vi blev kontaktade och erbjudna samarbete kring projektet ’På samma linje’. Vi anser att projektets målsättningar är aktuella och värdefulla för oss på många plan i och med att Folkhälsan Utbildning ordnar flera [...]

2019-03-11T14:56:14+03:00februari 11th, 2019|Blog|

Startskottet går för projektet På samma linje – ett jämställt och respektfullt bemötande på idrottsfältet

Pressmeddelande Projektet På samma linje är ett sektoröverskridande samarbete mellan Föreningen Luckan r.f. och Finlands Svenska Idrott. Avsikten med projektet är att höja tränarnas kompetens inom jämställdhet, likabehandling och normmedvetenhet. Projektet arbetar för att alla ska få ett respektfullt bemötande och ha samma förutsättningar på idrottsfältet. På samma linje sprider också goda metoder för inkludering av mångfald, med fokus på att stärka unga kvinnors ställning inom idrott. Projektet arbetar för [...]

2019-03-11T14:57:11+03:00januari 25th, 2019|Blog|