Blog

På samma linjes verksamhet fortsätter trots rådande omständigheter

Som många andra, har även vi i projektet fått tänka om och tänka nytt på grund av Covid-19 pandemin. Vår verksamhet fortsätter, fast än i ny utformning. Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer från finska myndigheter, samt de riktlinjer som Finlands Svenska Idrott och Föreningen Luckan ger oss. Trots det kritiska läget vi har, för även detta med någonting nytt och kreativt till vår verksamhet. Mycket av vår verksamhet kan vi redan nu erbjuda [...]

2020-04-07T10:33:33+03:00april 7th, 2020|Blog|

Vi behöver fler stöttepelare! 

Vi vet att många flickor mår dåligt. Vi vet att många flickor känner sig ensamma. Vi vet att många flickor upplever att de inte har någon vuxen att prata med. Att få prata med någon som lyssnar, bekräftar och är närvarande kan vara läkande. Genom reflektion ökar förståelsen för sina egna val, sin kraft och sin situation. Det handlar om att klä sina egna tankar och känslor i ord, vilket kan var nyckeln till [...]

2020-04-06T21:15:53+03:00april 6th, 2020|Blog|

Idrottsföreningar bör ta ställning till rasism och diskriminering

Flera andra sektorer i samhället har tagit ställning till rasism och diskriminering. Det samma bör vi göra inom idrotten. I mars uppmuntrade På samma linje -projektet idrottsföreningar att vara med i kampanjen ”Veckan mot rasism”. Kampanjen vill uppmuntra organisationer att motverka diskriminerande och rasistiskt beteende i samhället överlag men På samma linje ville också synliggöra temat inom idrotten. Projektets ambassadörer var också  med och uppmuntrade föreningarna att delta.  På samma linje uppmanade föreningar [...]

2020-04-01T15:54:10+03:00april 1st, 2020|Blog|

Översikt av “Idrottens ansvarsprogram 2020-2024” finns nu på svenska

Inom den finska idrotten har man för första gången byggt upp ett gemensamt ansvarsprogram (2020-2024). Programmet är skapat av Olympiska kommittén tillsammans med finska grenförbunden. Tanken är att programmet skall fungera som en referensram som kan användas inom idrottens alla nivåer. Både i idrottsföreningar, grenförbund och i andra idrotts miljöer. Ansvarsfull idrott är idrottsgemenskapens målsättning Vår verksamhet är transparent, öppen och inkluderande. Idrott ger glädje och positiva upplevelser. Ingen ska behöva uppleva mobbning, trakasserier [...]

2020-04-02T11:27:33+03:00april 1st, 2020|Blog|

Hur mår du, ärligt sagt? Känner du ett enda virr-varr av olika känslor?

Hur mår du, ärligt sagt? Känner du ett enda virr-varr av olika känslor? Vi erbjuder stödverksamhet i form av systerskap för unga i åldern 13-20 år. Du har möjlighet att få tala med en storasyster som lyssnar på dig. Detta går att göra genom video eller chatt. Mer info hittar du här: https://sammalinje.fi/systerskap/

2020-03-23T10:34:21+03:00mars 23rd, 2020|Blog|

Skulle Minna Canth vara stolt över hur vårt samhälle ser ut idag?

Idag flaggar vi för Minna Canth, vårt lands främsta jämställdhetskämpe, och firar därmed samtidigt jämställdhetsdagen i Finland. Minna Canth levde på slutet av 1800-talet i ett samhälle, som såg mycket annorlunda ut än det vi lever i idag. Kvinnor hade inte på den tiden samma rättigheter och möjligheter som män och därför var också Minna tvungen att t.ex. sluta sina studier redan efter två år då hon ingick äktenskap med en man. Då ansågs [...]

2020-03-19T20:08:06+03:00mars 19th, 2020|Blog|

Delta i kampanjen Veckan mot rasism 16-22.3.2020

Den riksomfattande kampanjen Veckan mot rasism arrangeras vecka 12. Under veckan mot rasism främjar man jämlikhet och framhäver att var och en av oss har ett ansvar att agera rätt i en rasistisk situation. Vi utmanar alla idrottsföreningar att delta i kampen mot rasism inom idrotten. Genom att delta i kampanjen visar din idrottsförening att ni står för en idrottsverksamhet som välkomnar alla och står för en diskrimineringsfri idrott.   NÄR? 16–22.3.2020, vecka 12  VAR? [...]

2020-04-24T13:06:05+03:00mars 5th, 2020|Blog, Senaste evenemang|

Bubblar det inombords?

- kamratstöd kan hjälpa! Ibland kan det kännas som om det försiggår ett enda virrvarr inombords som man inte riktigt får utrett. Dels kan det kännas svårt att hitta ord på tankar och känslor, dels kan den hektiska vardagen ha tagit över tiden för reflektion kring val och beteenden. Känns det bekant?  På samma linje - projektet har under det senaste halvåret erbjudit kamratstöd för kvinnor både på Norrvalla idrottsinstitutets [...]

2020-03-02T11:21:19+03:00mars 2nd, 2020|Blog|

Lupa välittää, lupa puuttua

Denna guide är utformad av Olympiska kommittén och har som avsikt att erbjuda tillvägagångssätt till att skapa en trygg idrotts miljö och direktiv för att ingripa i trakasserier, då de sker.  För tillfället finns guiden endast på finska. Guiden är publicerad av Olympiska kommittén. Lupa välittää, lupa puuttua - material

2020-03-02T11:19:21+03:00februari 28th, 2020|Blog, Handbok|

Att vara eller inte vara tillsammans –det är frågan?

Låt dig inte luras av min lyriska rubrik. Jag kommer varken diskutera Shakespeare eller kärleksrelationer. Det vore förstås fint att producera vackra poetiska texter, men denna gång reflekterar jag kring uppdelade pojk- och flickgrupper och egna erfarenheter av genussensitivt (alt. könssensitivt) ungdomsarbete inom idrotten. För idrott är ju en form av ungdomsarbete. När man arbetar med ungdomar på ett könssensitivt sätt, ges varje ungdom utrymme till att uttrycka sig själva utan att påverkas av [...]

2020-02-18T11:35:39+03:00februari 14th, 2020|Blog|