Blog

Pride 2019

Under sommaren ordnas ett flertal Prideevenemang runtom i Finland. Pride välkomnar alla som vill ställa upp för mänskliga rättigheter och allas likabehandling. Nyligen firades Pridefestivalen i Vasa där även På samma linje deltog. Tisdagen den 11 juni ordnade projektet, tillsammans med andra arrangörer evenemanget Tillsammans för mångfald. Under kvällen kunde deltagarna bl.a. göra sina egna skyltar till paraden, delta i värderingsövningar och prova på den glada swingdansen Lindy Hop. Medarrangörer för evenemanget var Vasa [...]

2019-09-02T14:59:03+02:00juni 18th, 2019|Blog, Senaste evenemang|

Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete

På samma linje presenterar projektet i sin helhet och samarbetet med Tjejzonen på Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete tisdagen den 29.10 kl. 14-15 i Vasa. Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer som kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska ohälsan ska minska bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år. Organisationen väcker också opinion som rör tjejers psykiska hälsa. Tjejzonen är en partipolitiskt och religiöst [...]

2019-12-02T15:48:32+02:00juni 17th, 2019|Blog, Senaste evenemang|

Skolfreden

På samma linje är med på skolfreden iår. På svenska ordnas evenemanget på Zachariasskolan i Nykarleby 22.8. Dagen organiseras i regi av Folkhälsan, Finlands Föräldraförbund, Mannerheims Barnskyddsförbund, inrikesministeriets polisavdelning och Utbildningsstyrelsen. Idén med skolfredsprogrammet är att åstadkomma en skoldag och ett skolår som är tryggt i psykiskt, fysiskt och social bemärkelse. Det centrala är skolelevernas andel i processen. Målet är att främja samhörighetskänslan och en god atmosfär på skolan. Förhoppning är att motverka mobbning, att ingen blir [...]

2019-09-02T15:01:26+02:00juni 6th, 2019|Blog|

Inkluderande idrott är ett samhällsansvar

Ett gränsöverskridande samarbete lönar sig för det mesta, att jobba ihop med nya människor tenderar att generera nya infallsvinklar, idéer och lösningar som inte annars skulle ha knäckts. Ett sådant samarbete blev På samma linjes samarbete med Folkhälsans projekt Hälsa i mångfald. Tillsammans med projektmedarbetarna ordnades en utbildningsdag angående Inkludering genom idrott riktade till alla som har ett intresse för mångfaldsfrågor. Syftet med utbildningsdagen var att dela med sig av konkreta verktyg på hur [...]

2019-09-02T15:02:04+02:00juni 6th, 2019|Blog|

Tillbakablick till Drömmarnas motionsdag

Drömmarnas motionsdag ordnades än en gång den 10:e maj. Det är fråga om en nationell pop-up dag där vem som helst kan vara med och ordna ett program som inspirerar till att människor rör på sig och provar på olika motionsformer. Tröskeln för att ordna program och att delta är mycket låg och den övergripande tanken är att alla sätt att röra sig är bra! Så tycker också vi inom projektet På samma linje [...]

2019-05-24T13:06:02+02:00maj 24th, 2019|Blog|

Projektet På samma linje delade respekt budskapet under Stafettkarnevalen

I helgen arrangerades 59:nde Stafettkarneval, denna gång på Alberga stadion i Esbo. Projektet På samma linje hade ett tält tillsammans med Luckan UngInfo och Barnkultur. Temat var respekt inom idrott. Detta passade som handen i handsken, då fredagen var internationella dagen mot homofobi och transfobi. Under dagens lopp blev tältet kallat för ”respekt tältet”. Glädjande kan vi konstatera att respekt konceptet var lyckat, då barn och ungdomar fick fundera på deras erfarenheter och inställning [...]

2019-05-23T07:41:38+02:00maj 23rd, 2019|Blog|

Vi rekryterar

Vi söker en visstidsanställd koordinator för utbildning och kamratstöd på deltid inom ESF-projektet På samma linje. På samma linje är ett ESF-projekt som Finlands Svenska Idrott genomför i samarbete med Föreningen Luckan. Det tvååriga projektet har inletts 1.11.2018. Projektet är ett sektoröverskridande ESF-finansierat utvecklingsprojekt för det svenskspråkiga idrottsfältet tillsammans med ungdomssektorn. Målet är att höja kompetensen bland instruktörer, idrotts- och ungdomsledare inom idrotts- och organisationsfältet vad gäller främjande av likabehandling [...]

2019-03-12T20:47:21+02:00mars 11th, 2019|Blog|

Projektet På samma linje uppmärksammar den internationella kvinnodagen

Pressmeddelande I finland har vi fortfarande en god bit att gå för att uppnå jämställdhet inom idrotten. Även i Sverige syns ojämlikheten och det är därför Riksidrottsförbundet har jobbat mycket kring dessa frågor. Deras arbete har även väckt internationellt intresse,och därmed har de besökt bl.a. Finland, Belgien och Tyskland för att berätta om det stöd som ges för att skapa inkluderande idrottsförbund och idrottsföreningar. “Vårt arbete lägger mycket fokus på [...]

2019-03-11T14:54:27+02:00mars 8th, 2019|Blog|

Hjälp oss att utforma det bästa utbudet!

Svara på vår enkät om inkludering, normmedvetenhet och jämställdhet Inom projektet arbetar vi för att höja kompetensen bland tränare, föreningsaktiva och föreningsledare inom inkludering och jämställdhet. Detta kommer bl.a. att handla om utbildningar, kurser och workshops för idrottsföreningar. Därför kartlägger vi nu kunskap och behov hos föreningsaktiva på idrottsfältet inom temat inkludering, normmedvetenhet, jämställdhet och likabehandling genom en enkät. Med hjälp av informationen kan vi bättre utforma vårt utbud så [...]

2019-03-11T14:55:21+02:00februari 27th, 2019|Blog|

På Samma Linje samarbetar med Vörå Idrottsgymnasium och Norrvalla idrottsinstitut

Pressmeddelande Projektet På Samma Linje, med avsikt att stärka kompetensen inom jämställdhet, likabehandling och normmedvetenhet för tränare, idrottsledare och föreningsaktiva, utvidgar sitt samarbetsnätverk till Vörå Idrottsgymnasium och Folkhälsan Utbildning Ab:s idrottsinstitut Norrvalla. ”Vi var jätteglada över att vi blev kontaktade och erbjudna samarbete kring projektet ’På samma linje’. Vi anser att projektets målsättningar är aktuella och värdefulla för oss på många plan i och med att Folkhälsan Utbildning ordnar flera [...]

2019-03-11T14:56:14+02:00februari 11th, 2019|Blog|