Forskning

All IN forskning – egna resultat för Finland

All in – Towards gender balance in sport -forskningens resultat från Finland. Forksningens resultat publicerades under hösten. Nu finns översikten tillgänglig på engelska på länken nedan. ALL IN Finland research

2020-02-24T16:14:58+02:00januari 22nd, 2020|Forskning|

ALL IN forskning

All in – Towards gender balance in sport -forskningen är publicerad av Europeiska Unionen och Europeiska Rådet under hösten 2019. I forskningen samlades information om jämställdhet inom idrottsfältet från 8 länder, inklusive Finland. Forskningen fokuserade på fem olika områden: ledarskap, tränarskap, delaktighet, könsrelaterat våld och media. I forskningen deltog Olympiska grenförbund, nationella Olympiska kommittéer och ministerier som ansvarar över idrotten. Den nyligen publicerade rapportens resultat erbjuder information om jämställdhet, vars syfte är att understödja offentliga sektorn, förebygga [...]

2020-02-24T16:14:09+02:00januari 22nd, 2020|Forskning|

Idrott och jämställdhet 2017

Idrott och jämställdhet 2017 Denna översikt är en fortsättning på den tidigare utgivna utredningen ”Liikunta ja tasa-arvo 2011”. I översikten presenteras aktuella teman inom idrott och motion med tanke på jämställdheten mellan kvinnor och män, rapporteras om färska forskningsresultat med könsvis specificering och jämförs centrala uppgifter med situationen för sex år sedan. Den viktigaste synvinkeln är fysisk aktivitet samt beslutsfattande och ledning. Strukturen och innehållet tjänar den strategiska styrningen av idrottsväsendet, som baserar [...]

2019-12-09T09:49:05+02:00augusti 31st, 2019|Forskning|
Till toppen