Övning

Samhällsstegen

Denna övning ger oss insikter för hur vi kategoriseras, hur vi har olika inflytande i samhället och makt att påverka sitt eget liv samt insyn i hur olika maktstrukturer samverkar.  Material Papper, pennor, bilder på personer Tillvägagångssätt Låt deltagarna brainstorma kring ordet makt. Det kan vara till exempel om vem som får vara med, vem som anses vara normal, vem som har flest tillgång till [...]

2020-07-06T20:17:40+03:00januari 9th, 2020|Övning|

En manlig man

I denna övning är tanken att förmedla kunskaper om genus så att deltagarna känner igen sig eller/och börjar reflektera kring sina egna tankar. Denna metod fokuserar särskilt på män och maskulinitet. Material Penna, tavla med papper Tillvägagångssätt Skriv upp ”vanlig man” i mitten på tavlan. Fråga deltagarna: Hur tro ni att slumpis valda personer skulle beskriva en vanlig mans utseende, egenskaper och jobb etc". Tydliggör [...]

2020-08-10T17:41:04+03:00januari 9th, 2020|Övning|

Styrelsearbetet

Syftet med övningen är tudelat. Delvis är syftet att synliggöra de olika roller, som ofta obemärkt fördelas inom styrelserna eller andra arbetsgrupper och som kan prägla huruvida alla har samma möjlighet att delta i och påverka det arbete som görs. Delvis är syftet också att få styrelsen eller arbetsgruppen att diskutera hur en jämställdhets- och likabehandlingsplan kan implementeras i föreningen, arbetsplatsen etc..  Tidsåtgång 30-60 minuter Tillvägagångssätt [...]

2020-07-06T19:59:01+03:00januari 9th, 2020|Övning|

Text- och bildanalys

Syftet är att synliggöra könsmärkta texter och bilder. Material Papper och pennor. Baskunskap om normer och språkets betydelse för ett jämställt och inkluderande uttryckssätt. Tidsåtgång 45-60 minuter Tillvägagångssätt Dela in den stora gruppen i mindre arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp ska granska någon del av verksamhetens officiella material. Detta kan vara sociala medier, en hemsida eller tryckt material. Dela ut ett ansvarsområde till vardera arbetsgrupp. [...]

2020-07-06T19:55:24+03:00januari 9th, 2020|Övning|

Teflontest

Metodens syfte är att synliggöra sin egen position i förhållande till olika normer. Normer sätter ramar som inkluderar vissa men exkluderar andra genom att de utgör gränserna för hur vi förväntas vara. Normer hänger ihop med orättvisor och fördelar makt mellan människor och kan leda till diskriminering.  Tanken är att bli medveten om sin egen position till normerna och få insikter om vad normer innebär och bli medveten om [...]

2020-07-06T19:57:16+03:00januari 9th, 2020|Övning|
Till toppen