Detta verktyg kan du använda när du vill arbeta med jämställdhets- och inkluderingsfrågor i din förening. Genom att göra en kartläggning får du fram siffror som ett konkret bevis på statistik av medlemmarna, istället för att bygga påståenden på vardagliga uppfattningar eller känslor. Kartläggningen kan även hjälpa till att synliggöra föreningens möjligheter att utvecklas inom olika delområden.

När föreningen gör en kartläggning är det bra att komma ihåg att behålla ett fågelperspektiv och våga vara självkritisk och reflekterande. Då uppnår du bästa resultatet i din förenings idrottsutvecklingsresa.