Jonna Skrifvars har skrivit magisteruppsatsen ”För vi är inte stöpta i samma form” som ett samarbetsprojekt med På samma linje. Magisteruppsatsens syfte är att skapa en fördjupad förståelse för hur tränare konstruerar kroppsideal i relationen till längdskidåkare i tonåren. I studien har åtta tränare för längdskidåkande tonåringar deltagit och resultatet visade att kroppsideal påverkas av många olika faktorer.

I alla idrottsgrenar finns kroppsideal, eller normer och förväntningar på hur en viss typ av idrottare skall se ut. Detta är något som påverkar många idrottare, framförallt unga idrottare, på ett negativt sätt. Det är oerhört viktigt att unga skapar ett positivt förhållande till den egna kroppen.

I Jonnas uppsats framkommer att en stor utmaning är att skapa ett öppet kommunikationsklimat där längdskidåkarna själva vågar ta ansvar i relationen till tränarna. Genom att utjämna maktstrukturen mellan tränare och idrottare kan en långsiktig och hållbar idrottssatsning eftersträvas.

Vi tackar Jonna för hennes engagemang i dessa frågor. Arbetet finns nu tillgängligt på Diva-portalen och snart får du också ta del av Jonnas egna reflektioner kring temat. Stay tuned.

 

Klicka på länken för att komma till arbetet: http://www.diva-portal.se/…/get/diva2:1440011/FULLTEXT01.pdf