Innehållsmässigt byggs föreläsningar upp genom begreppsutredning av termer såsom normer, normmedvetenhet, jämlikhet, jämställdhet, likabehandling och inkludering. Korta diskussionsövningar och bild- och videomaterial används för att belysa dess fenomen inom området. Längden på föreläsningarna är 60-90 minuter.

Anne Ahlefelt

Projektledare

+35850 373 3120
[email protected]