Vad är ditt nyårslöfte för att skapa en mer inkluderande idrott?

”En konkret åtgärd för mig är att uppmuntra olika typer av individer att engagera sig som ledare inom idrotten. Vi tjänar på att möta olika slags ledarstilar och speciellt unga kvinnor behövs i ledarrollen!”

Vilken förändring behöver ske för att kvinnor skall kunna verka på samma villkor inom idrotten?

”För det första skall det inte behöva talas skilt om kvinnliga/manliga eller pojk-/flickidrott. Det finns bara idrott och olika grenar inom den. Att tidigt, direkt eller indirekt, rekommendera en viss idrott till flickor och en viss idrott till pojkar måste sluta.

Jag tycker även det är onödigt att i skolan ha skild gymnastik för pojkar och flickor. Det bidrar till att det föds en viss ”försiktighetskultur” bland flickorna och en viss ”hårdhetskultur” bland pojkarna, som båda två är onödiga. I många föreningar är det sedan hårdhetskulturen som lämnar kvar, vilket för många flickor kan verka avskräckande.

För det andra måste uppskattningen för alla idrottare vara likvärdig. Media och andra måste börja behandla alla på samma sätt. Att för kvinnliga idrottare betydligt oftare ta upp utseende och familjeförhållanden är oansvarigt.

Även när det gäller understöd måste en attitydförändring ske, speciellt för lagidrott. Här måste media tänka på bevakningen ur ett jämlikhetsperspektiv, inte utifrån ”det de tror att folk vill läsa om”, ifall en förändring ska kunna ske.”