Upplever du att alla inkluderas i din idrott? Blir du rättvist bemött oavsett din sexuella läggning, könsidentitet eller bakgrund inom din idrott? 

Den 9.12 kl. 19-22 är Sonja och Saara med och chattar i Ärligt talat-chatten (hyperlänk: https://arligttalat.fi). I sitt arbete fokuserar de särskilt på stödverksamhet, mångfald och jämställdhet i föreningslivet. Häng med och diskutera med dem!