Den här metoden handlar om att få syn på sina egna och samhällets föreställningar på hur en idrottare skall se ut och vara.  

Material

Tidsåtgång

15 minuter

Tillvägagångssätt

Förklara för gruppen att du kommer att säga ett påstående med tillhörande tre bilder på idrottare. T.ex. vem av följande personer är handbollsspelaren?. Be gruppen att lägga upp ett, två eller tre fingrar för den person de gissar på. Titta inte på vad kompisen gissar, utan utgå från vad du själv tror. 

I dokumentet hittar du de rätta svaren.

Diskutera efteråt följande frågor:

  • Var det någonting speciellt som påverkade ditt val ifall du inte kände igen idrottaren?
  • Finns det vissa egenskaper eller normer som kan förknippas med en viss idrottsgren?
  • Hur kan normer påverka idrottaren?
  • Vilka normer finns inom din idrottsgren? Beteende, utseende, jargonger eller oskrivna regler?
  • Fundera kring andra idrottsgrenar; Vad är det första du tänker på när du hör ordet fotbollsspelare, konståkare, ballerina, basketspelare, höjdhoppare, simmare, orienterare etc.