Denna övning kan göras med mindre barn, t.ex. istället för övningen Är alla på samma linje? Syftet är att få deltagarna börja tänka på att alla inte har samma förutsättningar i samhället. Deltagarna får uppleva orättvisa och komma åt känslor kopplade till orättvisor.

Material

Stolar och musikspelare. Om deltagare använder rullstol markeras platserna på golvet. Om deltagare har hörselnedsättning byts musiken ut till en lampa som tänds och släcks.

Tidsåtgång

30 minuter

Tillvägagångssätt

Ställ upp stolar i två rader med ryggarna mot varandra, en stol färre än antalet deltagare. Förklara att du kommer att spela musik och när du gör det så ska deltagarna ta sig runt stolarna. När musiken stängs av ska deltagarna så snabbt de kan sätta sig på en ledig stol. Den som blir utan en stol åker ut och får i uppgift att observera leken och fundera på vad det är som händer. Lek en eller två ”utslagningar” där alla får vara med på samma villkor. Avbryt sedan och dela in deltagarna i två grupper, bananer och apelsiner. Berätta att de olika grupperna nu kommer att få varsin extra regel att förhålla sig till: • Bananerna går runt stolarna som vanligt. • Apelsinerna ska, förutom att ta sig runt stolarna där de ska sätta sig, ta sig hela vägen bort och runt en ledare eller stol som ställts upp en bit från de övriga och sen tillbaka till ”sittstolarna”.

Ta bort så många stolar som behövs för att det ska vara en stol färre än det nya antalet deltagare. En ledare (alternativt en stol) ställer sig sen en bit bort från de andra stolarna.  När du har pausat musiken och någon har åkt ut tar du bort en eller två stolar till och startar musiken igen. Fortsätt leken tills det finns en vinnare.

Reflektion

Vem vann, kom tvåa, trea och så vidare. Vilken frukt tillhörde den som vann? Finns det något mönster i vem som kom sist och först? Oftast är det någon från grupp bananerna som vinner, men om någon från grupp apelsiner som gör det är det viktigt att prata om att den personen var tvungen att anstränga sig mer för att vinna och att koppla det till verkligheten. Var reglerna rättvisa?

Hur kändes det att vara apelsin/banan?