Flera andra sektorer i samhället har tagit ställning till rasism och diskriminering. Det samma bör vi göra inom idrotten.

I mars uppmuntrade På samma linje -projektet idrottsföreningar att vara med i kampanjen ”Veckan mot rasism”. Kampanjen vill uppmuntra organisationer att motverka diskriminerande och rasistiskt beteende i samhället överlag men På samma linje ville också synliggöra temat inom idrotten. Projektets ambassadörer var också  med och uppmuntrade föreningarna att delta. 

På samma linje uppmanade föreningar att dela inlägg på social media där budskapet om en respektfull idrott och motverkande av rasism tydligt kom fram och markerades med ett gemensamt #respektinomidrott.Glada gruppbilder, lättsamma träningsbilder och citat från föreningsmedlemmar var några exempel på hur organisationerna förde fram budskapet i sina sociala mediekanaler. Bland annat fanns följande citat snuttar med:  

“Det är viktigt att idrottsföreningarna tar ställning till rasism, eftersom idrott är till för alla.”

“Idrottsföreningarna är i nyckelposition när det kommer till att motverka rasism. Idrottsföreningarna kan vara de aktörer, varifrån förändring startar och sprider sig till hela samhället”

“Jämlikhet borde vara en självklarhet, både inom idrotten och utanför. Alla lagkamrater borde behandlas likvärdigt oberoende etnicitet.”

I text snuttarna kommer klart fram budskapet respektfull idrott som föreningarna vill förmedla utåt. Slutligen var ändå få idrottsföreningar med i kampanjen. Vad beror detta på? 

Olyckligtvis tog Corona epidemin över mer eller mindre alla informationskanaler, vilket är mer än förståeligt. Information och nyheter, som inte berört Corona, har verkligen varit avvikande. Under en kort tid har hela samhället förändrats globalt för att kämpa mot en gemensam fiende. Detta har lagt käppar i hjulen för både idrottsföreningars och familjers vardag. I och för sig kan just en omfattande kris få oss att stanna upp och ge oss en möjlighet att se över den egna verksamheten och göra den även bättre.

En del föreningar upplever att rasism inte är en aktuell fråga för dem och förekommer inte i deras verksamhet. Varför skall man då vara med i kampanjen Veckan mot rasism? 

Ett problem vi har inom den finska idrotten, mer i en del grenar än i  andra grenar, är att vi saknar mångfald. Det leder till att det blir en större tröskel för minoriteter att delta, vilket gör att vi inte ser mångfald i form av olika etniciteter, hudfärger och religioner i våra föreningar. Det existerar bland annat en vithetsnorm som utgår från att vit hudfärg är det normala.

Det betyder att ifall man avviker från vithetsnormen kan man bli utsatt för osakligt beteende som diskriminering och rasism. Som det kom fram i citaten, måste sådant beteende även aktivt motarbetas inom idrotten istället för att man bara tänker att rasism inte förekommer inom den egna verksamheten.

Ett praktiskt och konkret sätt på hur motarbeta rasistiskt beteende och att se om den egna idrottsverksamheten är inkluderande är genom att göra en kartläggning av sin verksamhet. Det kan man göra genom en nulägesanalys där man granskar verksamheten ur ett mångfaldsperspektiv och funderar på frågor som: Vem finns med i vår verksamhet? Vem finns inte med? Vad kan skapa barriärer för mångfald i vår verksamhet?

Avslutningsvis hoppas jag att idrottsorganisationer tar ställning till osakligt bemötande, informerar externt och internt om det och har praktiska handlingsplaner för att motverka och förebygga det. På det viset kan vi inom idrotten visa att diskriminerande beteende inte är okej. Nu när samhället mer eller mindre har stannat upp, finns det ett ypperligt tillfälle att ta sig tid att fundera på dessa frågor och klart och tydligt visa att vi står för respekt inom idrott.

#respektinomidrott

Tarja Krum