Kolla med normkritiska glasögon om ert utrymme (föreningsstuga, förbundskansli, läroinrättning) eller verksamhetsmiljö är inkluderande.

Material

Papper och pennor eller telefoner.

Tidsåtgång

20 minuter – 1 timme

Tillvägagångssätt

Skriv ut en tabell på t.ex. Word programmet enligt vald tabellstorlek (t.ex. 3×3, 4×4). Lägg i tabellrutorna valda påståenden. Ju mer rutor, desto längre tar bingon. Dela in er i smågrupper och ge varje grupp en bingo lapp och penna. Låt grupperna gå omkring i byggnaden/miljön inom en utsatt tid och kryssa i så många rutor som möjligt.

Tips!

Bingon kan utföras som en tävling. Gruppen som först får en lodrätt, vertikal eller vågrät rad kryssad vinner. Endera kan man ropa “Bingo” eller om det är en stor lokal så skriva i en gemensam Whatsapp grupp “Bingo”. Vid behov kan man också utföra bingon utan papper, t.ex. genom att dela dokument i Google drive/dropbox eller skriva på tavlan och be gruppmedlemmarna ta bild.

Påståenden

Påståenden kan varieras beroende på om man vill ha mer en mer fysiskt aktiv eller lugn bingo. De olika påstående kan aktiveras genom att be deltagare att ta bilder och därmed ta sig till olika ställen i  utrymmet. Påståpenden kan tillämpas enligt verksamhet, organisation eller utrymmen, beroende på vad man vill granska.  Här är exempel på påståenden:

 • Ta bild på en unisextoalett 
 • I utrymmen finns det utsatt disciplinregler angående osakligt beteende (t.ex. mobbning, diskriminering, trakasserier)
 • Organisationen har gjort beslut om bestämda åtgärder för att främja jämställdhet
 • Vi kan se olika ålders personer i utrymmet
 • Det finns utsatt spelregler i utrymmet som främjar trygghet
 • Organisationens beslutfattande organ har minst en 40/60 fördelning
 • Hitta i utrymmet något som kan försvåra ekonomiskt från att vara med i verksamheten
 • I urtymmet finns hjälpmedel som gör utrymmet mer tillgängligt
 • Hitta bilder i utrymmet som består av mångfald av människor
 • Det finns i utrymmen personer med olika etniciteter
 • Det finns parkeringsplatser nära lokalen
 • Det finns alternativa tillgänglighetsmedel för trappor
 • Ta bild på symbolen vid unisex omklädningsrummet
 • Identifierar exkluderande normer i omgivningen ( dvs. kan nån känna sig icke inkluderad p.g.a. snäva normer)
 • Det förekommer jämn fördelningen av män och kvinnor i sällskapet
 • Heteronormen begränsar inte deltagare
 • Det finns information på olika språk

Diskutera efteråt

 • Vilka rutor uppfylldes inte? Vad berodde det på? 
 • Känner alla medlemmarna till regler och bestämmelser som gjorts? Genomsyras det i verksamhetens alla områden?
 • Syns bestämmelser/regler konkret i verksamheten?
 • Vad berättar det om vår verksamhet? Är den inkluderande?