Igår, den 10:e oktober, uppmärksammades den internationella dagen för mental hälsa. Ett mycket viktigt tema att uppmärksamma och tala mera om. Det är många som drabbas av bland annat depression och utbrändhet i dagens prestationssamhälle och det här är något vi definitivt borde arbeta med i förebyggande syfte ute i skolorna och i fritidsverksamheterna. Idag, den 11:e oktober, firar vi den internationella flickdagen, som vill uppmärksamma flickors utsatta situation i världen. Båda dagarna lyfter fram otroligt viktiga fenomen i vårt samhälle, som vi alla borde vara medvetna om, och de påminner oss definitivt om hur viktigt det är att vi tar hand om både oss själva och andra.

 

Det är kanske av en slump, som dessa dagar infaller efter varandra, men jag tycker det är mycket passande med tanke på att många av våra flickor idag inte mår bra. Det här visade klart resultaten från enkäten Hälsa i skolan, som Institutet för Hälsa och välfärd kom ut med i september. Enligt dessa resultat har skoltrötthet och utmattning ökat bland ungdomar under de senaste åren. Detta syns speciellt bland flickor, där redan var femte flicka lider av utmattning. Många flickor känner stor press på sig och en känsla av otillräcklighet följer ofta med. Det här är inte något man skall behöva känna då man går i skolan. Tvärtom, det är ju otroligt viktigt att man får känna att man kan och lyckas med det man åtar sig. Alltid lyckas man ju inte, men det skall man ju då få stöd och hjälp med och genom positiv uppmuntran känna att man ändå är bra som man är.

 

I resultaten från den nationella undersökningen kom även fram att flickorna känner sig oftare ensamma än pojkarna. Ensamhet är ett stort problem i vårt samhälle, som vi måste kunna råda bot mot och vi har alla ett ansvar över att se till att ingen känner sig ensam och att alla hittar ett meningsfullt sammanhang åt sig någonstans. Om det inte finns sådana färdiga och naturliga sammanhang och platser, så måste vi bygga upp dem. Och det verkar speciellt som så att vi måste bygga upp dessa speciellt för flickor och unga kvinnor. Så här har vi åtminstone tänkt det inom projektet På samma linje, där just denna målgrupp är i ett speciellt fokus och olika stödverksamheter för flickor och unga kvinnor startas upp.

 

Nu i höst har den första kamratstödsgruppen sammankommit en gång i veckan och vi hoppas på att kunna starta upp några till. Dessa grupper skall främst finnas till för gymnasieflickor för att ge dem ett meningsfullt sammanhang där de kan diskutera och fundera på sådant som är aktuellt för dem tillsammans med andra i samma situation. En annan stödform, som projektet kommer att starta upp i början på år 2020 är stödverksamhet i form av systerskap. Systerskapet baserar sig på en väletablerad verksamhetsform, som Tjejzonen upprätthåller i Sverige, där en lillasyster och en storasyster paras ihop och träffar varandra med jämna mellanrum för att diskutera om sådant som lillasystern vill ta upp. I Sverige har man mycket bra erfarenheter av denna verksamhet och många lillasystrar har fått hjälp och stöd av en lyssnande och närvarande storasyster.

 

Vem skulle inte må bra av att få stöd av en grupp, där alla går igenom mer eller mindre samma saker och kan stöda och uppmuntra varandra. Eller att få ha en egen storasyster, som finns där bara för en själv och som man kan tala med om allt möjligt som pågår i ens liv. Vi behöver alla just det här. Men speciellt mycket behöver flickor och unga kvinnor det här. De behöver hitta personer och meningsfulla sammanhang där de kan vara just sig själva utan någon press på något annat. Låt den internationella flickdagen vara en påminnelse för oss alla om just det här.

Anne Ahlefelt,

Projektledare för projektet På samma linje

Infotillfälle om stödverksamhet i form av systerskap

Projektet På samma linje ordnar ett infotillfälle tisdagen 5.11 kl.18-19 på Luckan i Helsingfors för alla intresserade angående Systerskapet och möjligheten att delta i stödverksamheten. Adressen är Georgsgatan 27, Helsingfors. Alla intresserade är välkomna, ingen förhandsanmälan krävs.