Tisdagen 4.6 kl.17.30-20.30, Rådhusgatan 23-25, Vasa

Seminariet arrangeras av projektet “På samma linje” i samarbete med “Coacha som en kvinna” projektet ! Under kvällen ges inspiration och verktyg för att öka jämställdhet inom idrottsföreningar

Seminariet är för dig som är intresserade av jämställdhet, kvinnligt tränarskap eller vill öka antalet kvinnliga tränare i föreningen. Under kvällen berättar kända kvinnliga tränare om sin väg till professionell tränare. Efteråt får deltagarna idea kring nya innovativa lösningar i mindre grupper och svara på bl.a. följande frågor:

– Hur öka antalet kvinnliga tränare i er förening
– Är föreningarnas styrelser jämställda
– Behandlas alla lika och får alla samma möjligheter att utvecklas
– Går vi miste om något viktigt ifall kvinnor inte fungerar som tränare
och på ledande poster
– Hur utveckla idrottsföreningen med hjälp av unga kvinnliga
idrottare

Tillställningen är öppen för alla föreningsaktiva, oberoende kön, ålder eller roll i föreningen. Kvällen är gratis för alla deltagare och vi bjuder på traktering.

Anmälningen hittar du på följande länk:

Anmälningslänk

Anmäl dig senast den 28.5.2019. Mer information om programmet kommer på anmälningslänken.

På plats finns Mannerheims barnskydds barnvakter så att du även kan ta med familjens minsta. Meddela i samband med anmälan om du har behov av den kostnadsfria tjänsten, och i så fall för hur många barn och barnens ålder.

På samma linje är Luckan r.f. och Finland Svenska Idrotts samarbetsprojekt. Projektet arbetar för en normmedveten och inkluderande idrott samt erbjuder utbildning och stöd i dessa frågor.
Coacha som en kvinna (Valmentaa kuin nainen) är Suomen Valmentajat ry utvecklingsprojekt, vars målsättning bl.a. är att öka på antalet kvinnliga tränare.

Mer information om evenemanget ger Tarja Krum, [email protected], 040 621 2560

Program

17.00 Middag och mingel

17.30 Inledning av Kvinnlig kraft i idrotten seminariet
Anne Ahlefelt, projektledare för projektet På samma linje

17.35 “Från elitidrottare till tränare och ledare inom idrotten”, Mikaela Ingberg. Idag är Ingberg verksamhetsledare för Vasa Idrottsakademi. Hon är tidigare elitidrottare inom spjutkast och nuvarande tränare. Hon har och har haft tränaruppdrag i juniorlandslaget, Svenska Finlands gren grupp och Vörå Idrottsgymnasium.

18.10 “Mångsidig karriär som kvinnlig tränare”, Sinikka Vanharanta. Vanharanta har fungerat som fotbollstränare i 13 år och har UEFA B-tränarlicens Hon har tränat B-flickor och damer i bl.a. lagen FC United, KPS och PeFF. Idag är hon ansvarig tränare för FF Jaros 2005 födda pojkar.

18.45 Presentation av projekten Valmentaa kuin nainen och På samma linje

18.55 Jämställdhet och idrott – vad visar forskning?
Tarja Krum, projektkoordinator för projektet På samma linje

19.10 Workshops i mindre grupper. Välj en av följande workshops:

1. Det spelar roll: Kvinnliga tränarförebilder – och idrottarförebilder. Behovet av och fördelar med kvinnliga tränare. Vikten av goda förebilder som barn och unga idrottare kan identifiera sig med. Som dragare fungerar Saara Norrgrann, som är sakkunnig inom normkritiskt tränarskap och könssensitivt ungdomsarbete. Till utbildningen är hon samhällspedagog med specialisering på idrottsfrågor. Hon har en bakgrund som elitidrottare och har sakkännedom om kvinnlig elitidrott.

2. Porträttering av idrottare i media. Fördelaktiga och skadliga stereotyper och normer. Föreningens eller den enskilda aktörens samhällsansvar och påverkan. Som dragare fungerar Sonja Rodén, som jobbar med jämlikhetsfrågor på ett samhälleligt och strukturellt plan genom projektet På samma linje. Bakgrund som pol.mag. inom samhällsvetenskaper, med specialisering på könsstereotypt ledarskap.

3. Jämställd idrottsverksamhet Fördelarna med en jämställd idrottsverksamhet. Verktyg och tillvägagångssätt till att uppnå en jämställd idrottsverksamhet. Som dragare fungerar Mikaela Ingberg och Anne Ahlefelt. Anne har lång erfarenhet som utbildare och ledare inom föreningsvärlden. Hon arbetar med jämställdhetsfrågor och frågor kring normmedvetenhet, köns- och kultursensitivitet samt inkludering med speciellt fokus på ledarskapet.

20.00 Sammanfattning av workshops

20.25 Avslutning och slutord av Anne Ahlefelt