Här hittar du material som du kan använda för att sprida Respekt inom idrott -budskapet.

Idrottsplats-affisch (storlek A3)

Affischen är lämplig för utskrift. Kan med fördel sättas upp på anslagstavlan vid idrottsplanen, gymmet, föreningslokalen samt andra ställen där verksamhet sker.

Tävlings-affisch (storlek A3) 

Kan med fördel användas på tävlingarnas resultat- och anslagstavla.

Respekt inom idrott – diplom

#Respektinomidrott kan också vara ett tema som ni under säsongen återkommer till med jämna mellanrum. Vi säsongsavslutningen kan medlemmarna få ett diplom med eget namn och motivering till hur hen bidrar med Respekt inom idrott.

Lyft fram respekt budskapet auditivt

Arrangören kan under tävlingar också lyfta fram respekt inom idrott genom att läsa upp respekt hälsningen.  Respekt hälsningen är en korta uppmaningar till publiken. Filerna passar bra att varva mellan speakerns kommentarer eller musiken som spelas i högtalarna.  

På tävlingarna kan arrangören läsa upp följande version av respekt budskapet:

Respekt hälsning:

Respekt inom idrott grundar sig på allas lika rätt att få vara med och bygger på värderingar som tar hänsyn till våra medspelare och motspelare. Utan våra medmänniskor skulle vi inte ha någonting som heter idrott och därför är respektfullhet en av det viktigaste grundstenarna som gör idrotten livskraftig. När vi förstår innebörden i budskapet om respekt är vi redan på en god väg till att skapa en hälsofrämjande idrottsverksamhet som är trivsam och trygg. 

Respekt inom idrott betyder att ta ansvar för sitt eget beteende, men också att lära sig att respektera våra olikheter. Ansvar över sitt eget beteende gäller lika mycket dig som mig; ung som vuxen, idrottare, styrelser, vårdnadshavare, domare, publik och alla andra verksamma kring idrotten. Genom att acceptera att våra olikheter och lära oss att föra en god dialog trots oeniga åsikter, skapar vi en fin kultur som alltid värnar om den andra personens lika värdighet och respekt. 

Idrotten värnar om en god relation mellan barn, unga och vuxna. Närvaron av vuxna är en positiv sak inom idrotten, eftersom barn och ungdomar blir sedda och hörda av vuxna ledare. En vuxen person på idrottsfältet fungerar också som en rollmodell, som barn och unga försöker efterlikna. Det betyder att du som vuxen är ett exempel för de yngre. Som en god rollmodell kommer en vuxen i det långa loppet att inverka på kulturen ute på idrottsfältet. 

Vi bör alla fundera på hurudan idrottskultur vi vill skapa och vad som utmynnar i en idrottsmiljö som känns trygg och trevlig för så många som möjligt. Unga som äldre skall få idrotta och motionera så bra som möjligt, så länge som möjligt, utan att känna sig otrygga eller osakligt bemötta. 

Respekt inom idrott är en del av idrottens hållbara utveckling. Låt oss alla bära vårt strå till stacken och bidra till att skapa en idrottsrörelse som alla vill ta del av!

Vi står för respekt inom idrott – stämpel

Ladda ner och använd #respektinomidrott -stämpeln på föreningens hemsida och sociala medier, för att visa att ni står för respekt inom idrott. På så sätt kommuniceras budskapet även utåt och kan inspirera andra till en mer respektfull idrott. Högerklicka på bilderna och välj ”Spara bilden som” för att spara filen på din dator.

Respekt inom idrott – Facebook profilram

Vi du personligen visa ditt stöd för #Respektinomidrott? På facebook finns en#Respektinomidrott -ram att användas för din profilbild. Om du önskar denna ram, gå till din facebook -profil och uppdatera din profilbild. Sök i “search frame” efter #respektinomidrott eller tryck på länken www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=586608628957088

Respekt inom idrott – presentationsmaterial