Material

Material2019-09-02T14:10:14+03:00

Material

Idrott och jämställdhet 2017

Idrott och jämställdhet 2017 Denna översikt är en fortsättning på den tidigare utgivna utredningen ”Liikunta ja tasa-arvo 2011”. I översikten presenteras aktuella teman inom idrott och motion med tanke på jämställdheten mellan kvinnor och män, rapporteras om färska forskningsresultat med könsvis specificering och jämförs centrala uppgifter med situationen för sex år sedan. Den viktigaste synvinkeln är fysisk aktivitet samt beslutsfattande och ledning. Strukturen och innehållet tjänar den strategiska styrningen av idrottsväsendet, som baserar sig på principen om ledning genom kunskap samt på kontinuerlig konsekvensbedömning. Tack vare objektiva mätningar har informationen om skillnader mellan könen när det gäller fysisk [...]

augusti 31st, 2019|Categories: Material|0 Comments

Inkluderande idrott

Föreningen Luckan och Finlands Svenska Idrotts projekt På samma linje och Folkhälsans projekt Hälsa i mångfald har sammanställt verktyg för inkludering genom idrott.  Guiden riktar sig till alla som vill stärka mångfalden och skapa ett inkluderande förhållningssätt inom idrotten. Främst användbar är materialet för ledare, föreningar, förbund och kommuner. Inkluderande idrott material

maj 23rd, 2019|Categories: Material|0 Comments