Material

Material2019-12-09T13:42:41+03:00

Material

Lupa välittää, lupa puuttua

Denna guide är utformad av Olympiska kommittén och har som avsikt att erbjuda tillvägagångssätt till att skapa en trygg idrotts miljö och direktiv för att ingripa i trakasserier, då de sker.  För tillfället finns guiden endast på finska. Guiden är publicerad av Olympiska kommittén. Lupa välittää, lupa puuttua - material

februari 28th, 2020|Categories: Blog, Handbok|0 Comments

All IN forskning – egna resultat för Finland

All in – Towards gender balance in sport -forskningens resultat från Finland. Forksningens resultat publicerades under hösten. Nu finns översikten tillgänglig på engelska på länken nedan. ALL IN Finland research

januari 22nd, 2020|Categories: Forskning|0 Comments

ALL IN forskning

All in – Towards gender balance in sport -forskningen är publicerad av Europeiska Unionen och Europeiska Rådet under hösten 2019. I forskningen samlades information om jämställdhet inom idrottsfältet från 8 länder, inklusive Finland. Forskningen fokuserade på fem olika områden: ledarskap, tränarskap, delaktighet, könsrelaterat våld och media. I forskningen deltog Olympiska grenförbund, nationella Olympiska kommittéer och ministerier som ansvarar över idrotten. Den nyligen publicerade rapportens resultat erbjuder information om jämställdhet, vars syfte är att understödja offentliga sektorn, förebygga jämställdhet inom idrottsorganisationer och integreringen av könsperspektiv. Forskningen är på engelska. All in – Towards gender balance in sport - research

januari 22nd, 2020|Categories: Forskning|0 Comments

Skapa mer jämställda idrottstävlingar

Olympiska kommittén har skapat en kort översikt på hur jämställdhets- och likabehandlingsrekommendationer kan uppfyllas och arrangeras i tävlingsarrangemang. Rekommendationerna erbjuder konkreta verktyg för planering av evenemang och gällande kommunikation utgående från jämställdhets- och likabehandlingsaspekten. Översikten innehåller konkreta tips för föreningars och förbunds evenemang.  Idrottsevenemang, där jämställdhets- och likabehandlingsaspekten är beaktad, främjar tillgänglighet för alla, bryter könsbundna stereotypier och kan öka medvetenhet om rådande ojämlikheter. Dessutom fungerar de som goda exempel för andra tävlingsarrangemang, ökar meningsfullheten för damidrotten / kvinnors ställning inom idrotten och kan öka evenemangens lönsamhet. Tasa-arvosuosituksia kilpailutapahtuman järjestämiseen

januari 13th, 2020|Categories: Handbok|0 Comments

ASPIRE träningsmodulen

Manualen är gjord för personer som önskar göra sin idrottsverksamhet mer inkluderande för personer som har olika etnisk bakgrund. Även om manualen är preliminärt skapad för att göra idrottsorganisationer mer välkomnande, kan de flesta tips också tillämpas för att göra verksamheten mer tillgänglig för underrepresenterade grupper.  I manualen hittar du praktiska tips och övningar, blandat med fakta och teori, för att göra dina insatser så effektiva som möjligt.  Det finns flera fördelar med att göra sin gren eller organisation mer inklduerande. Allt från att öka antalet medlemmar och attrahera nya talanger till att få nya finansiärer. Men troligen är [...]

januari 13th, 2020|Categories: Handbok|0 Comments

Verktyget SCORE för en mer jämställd idrott

SCORE står för förkortningen Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality, det vill säga stärkt coaching med syfte att öka jämställdhet. Det handlar om ett kartläggningsverktyg som kan hjälpa idrottsorganisationer att se nuläget gällande jämställdhet inom sin verksamhet. Kartläggningen är avsedd för alla nivåers idrottsorganisationer med fokus på tränare, tidigare elitidrottare, frivilliga och beslutsfattare i träningssammanhang. Verktyget har utvecklats i SCORE projektet i Europa med olika länders idrottsorganisationer. SCORE projektet har förverkligats av European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) som arbetar för att främja jämställdhet inom idrott. Från Finland har Suomen Valmentajat varit med och utveckla verktyget. Själva [...]

januari 13th, 2020|Categories: Handbok|0 Comments