Nationell och internationell forskning

Nationell och internationell forskning2019-12-09T09:57:41+02:00

All IN forskning – egna resultat för Finland

All in – Towards gender balance in sport -forskningens resultat från Finland. Forksningens resultat publicerades under hösten. Nu finns översikten tillgänglig på engelska på länken nedan. ALL IN Finland research

januari 22nd, 2020|Categories: Forskning|0 Comments

ALL IN forskning

All in – Towards gender balance in sport -forskningen är publicerad av Europeiska Unionen och Europeiska Rådet under hösten 2019. I forskningen samlades information om jämställdhet inom idrottsfältet från 8 länder, inklusive Finland. Forskningen fokuserade på fem olika områden: ledarskap, tränarskap, delaktighet, könsrelaterat våld och media. I forskningen deltog Olympiska grenförbund, nationella Olympiska kommittéer och ministerier som ansvarar över idrotten. Den nyligen publicerade rapportens resultat erbjuder information om jämställdhet, vars syfte är att understödja offentliga sektorn, förebygga jämställdhet inom idrottsorganisationer och integreringen av könsperspektiv. Forskningen är på engelska. All in – Towards gender balance in sport - research

januari 22nd, 2020|Categories: Forskning|0 Comments

Idrott och jämställdhet 2017

Idrott och jämställdhet 2017 Denna översikt är en fortsättning på den tidigare utgivna utredningen ”Liikunta ja tasa-arvo 2011”. I översikten presenteras aktuella teman inom idrott och motion med tanke på jämställdheten mellan kvinnor och män, rapporteras om färska forskningsresultat med könsvis specificering och jämförs centrala uppgifter med situationen för sex år sedan. Den viktigaste synvinkeln är fysisk aktivitet samt beslutsfattande och ledning. Strukturen och innehållet tjänar den strategiska styrningen av idrottsväsendet, som baserar sig på principen om ledning genom kunskap samt på kontinuerlig konsekvensbedömning. Tack vare objektiva mätningar har informationen om skillnader mellan könen när det gäller fysisk [...]

augusti 31st, 2019|Categories: Forskning|0 Comments