Om projektet

Om projektet2019-03-18T09:30:52+03:00

Projektet 

På samma linje – respekt inom idrott och ungdomsverksamhet 

Ett sektoröverskridande EU-projekt för ungdoms- och idrottssektorn på svenska. Samarbetet är mellan föreningen Luckan och idrottsorganisationen Finlands Svenska Idrott.

Stöder kompetenshöjning bland instruktörer, idrottsledare- och tränare samt ungdomsledare genom stärkande av jämlikhet, normmedvetenhet och likabehandling.

Projektet motverkar diskriminering och mobbning på idrotts- och ungdomsfältet, med avsikt att förstärka ett inkluderande och respektfullt förhållningssätt gentemot varandra.

Inom projektet utarbetas olika utbildningspaket och arbetsmetoder som riktas till vuxna inom idrotts- och ungdomsverksamhet. Dessutom planeras olika stödaktiviteter, som riktas speciellt till unga kvinnliga idrottare och unga kvinnor med invandrarbakgrund.

I projektet öppnar vi gärna upp för nya idéer och utvidgar vår verksamhet med gemensamma krafter. Samarbete med olika aktörer, såsom Folkhälsans Förbund, Solvalla Idrottsinstitut, Olympiska kommittén, Helsingfors Mission, Tjejzonen och Riksidrottsförbundet i Sverige har inletts.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder och pågår från december 2018 till december 2020.