Om projektet

Om oss2019-07-18T11:53:03+03:00

På samma linje

– respekt inom idrott- och ungdomsverksamhet

På samma linje är ett sektoröverskridande EU-projekt för ungdoms- och idrottssektorn i Svenskfinland. Projektets genomförare är medarbetare från Föreningen Luckan och Finlands Svenska Idrott.

Vi stöder kompetenshöjning bland idrottsinstruktörer, idrottsledare och tränare genom att öka kunnandet om jämlikhet, normmedvetenhet och likabehandling. Vi vill förstärka ett inkluderande och respektfullt förhållningssätt gentemot varandra inom idrottssektorn. Avsikten med åtgärderna är att motverka diskriminering och mobbning på idrottsfältet.

Våra arbetsmetoder utgår från två helheter, utbildning och stödverksamhet. Utbildningar riktar sig till vuxna som är aktiva inom idrotts- och ungdomsfältet. Stödverksamheten riktar sig särskilt till idrottande unga kvinnor. Mer om tillvägagångssätten hittas under fliken Vi erbjuder

Projektet finansieras av Europeiska socialfondens åtgärdshelhet för Kunnande genom att engagera, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder. Projektet pågår 12/2018-12/2020.

Kontaktuppgifter

Vi arbetar för hela Svenskfinland, och är stationerade i Nyland och Österbotten.

Nyland

Anne Ahlefelt
Projektledare
050 3733120
[email protected]

Anki Hellberg-Sågfors
Administrativ projektledare
040 7252495
[email protected]

Tarja Krum
Projektkoordinator/utbildning
040 6212560
[email protected]

Österbotten

Sonja Rodén
Projektkoordinator/stödverksamhet
050 4682730
[email protected]

Saara Norrgrann
Projektkoordinator/utbildning
040 6643424
[email protected]