Inom den finska idrotten har man för första gången byggt upp ett gemensamt ansvarsprogram (2020-2024).

Programmet är skapat av Olympiska kommittén tillsammans med finska grenförbunden. Tanken är att programmet skall fungera som en referensram som kan användas inom idrottens alla nivåer. Både i idrottsföreningar, grenförbund och i andra idrotts miljöer.

Ansvarsfull idrott är idrottsgemenskapens målsättning

  • Vår verksamhet är transparent, öppen och inkluderande.
  • Idrott ger glädje och positiva upplevelser. Ingen ska behöva uppleva mobbning, trakasserier eller annat osakligt beteende.
  • Alla är välkomna till vår verksamhet.
  • Vår verksamhet är hållbar, även för framtida generationer.
  • Vi idrottar etiskt och rent.
Här hittar du Idrottens ansvarsprogram (2020-2024)