På samma linje besöker Närpes stads informationskväll 21.1.2020 för idrotts-, ungdoms-, och kulturföreningar. Tillsammans med Folkhälsans projekt Hälsa i mångfald håller vi en föreläsning om jämställdhet, inkludering och god fostran. Under kvällen pratar vi om hur föreningar vinner på att anta ett inkluderande ställningstagande och får praktiska tips till arbetet.

I februari besöker vi även Kristinestad och drar en diskussionskväll tillsammans med stadens idrottsföreningar. Kvällen besöks även av organisationen SoveLi –Anpassad motion. Förbundet främjar fysiska aktiviteter som höjer och upprätthåller hälsan och funktionsförmågan. Preliminära datumet i Kristinestad är 6.2.2020.

Har din kommun planer på att anordna liknande evenemang? Kontakta oss så besöker vi gärna er kommun.