Under sommaren ordnas ett flertal Prideevenemang runtom i Finland. Pride välkomnar alla som vill ställa upp för mänskliga rättigheter och allas likabehandling. Nyligen firades Pridefestivalen i Vasa där även På samma linje deltog. Tisdagen den 11 juni ordnade projektet, tillsammans med andra arrangörer evenemanget Tillsammans för mångfald. Under kvällen kunde deltagarna bl.a. göra sina egna skyltar till paraden, delta i värderingsövningar och prova på den glada swingdansen Lindy Hop.

Medarrangörer för evenemanget var Vasa SETA, Regnbågsankan, Folkhälsan, Barnavårdsföreningen, SAMS – samarbetsförbundet kring funktionshinder, Steg för Steg, Ritz Lindy Hoppers och Röda Korsets ungdomsutskott.

Pridefestivaler är ett ypperligt tillfälle även för idrottsföreningar att ta ställning till allas lika värde och rätt till idrott. Idrottsarenan är en fantastisk plats där många upplever frihet och styrka till självutveckling. Samtidigt är idrottens värld präglad av en snäv heteronormativitet som kan bidra till att hbtq-personer exkluderas från deltagandet.

Följderna av att barn och unga inte känner sig inkluderade inom idrott leder ofta till att många slutar i tidig ålder. Detsamma gäller också personer som tillhör en sexuell minoritet. Om föreningar vill sträva framåt bör de utmana gamla modeller och tänka nytt för att behålla fler inom sin idrottsgren. Idrott handlar om så mycket mera än bara om tävling och träning. Det är en social arena som vi delar tillsammans många andra. Därför berör hbtq-frågorna oss alla och inte enbart vissa grupper.

På samma linje uppmuntrar alla idrottsföreningar att ta ställning till hbtq-frågor. I Helsingfors ordnas Prideparaden 29.6 där även På samma linje kommer att delta. Kontakta gärna projektkoordinator Tarja Krum om du vill gå med oss och representera din förening.