Som många andra, har även vi i projektet fått tänka om och tänka nytt på grund av Covid-19 pandemin. Vår verksamhet fortsätter, fast än i ny utformning. Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer från finska myndigheter, samt de riktlinjer som Finlands Svenska Idrott och Föreningen Luckan ger oss. Trots det kritiska läget vi har, för även detta med någonting nytt och kreativt till vår verksamhet. Mycket av vår verksamhet kan vi redan nu erbjuda per distans.

Jämställdhetsarbetet skall även under kristider vara en grundvärdering, speciellt då viktiga beslut görs. Vi vill också påminna er om att det just nu, finns tid för att planera och göra utvecklingsarbeten inom föreningen. Trots att fysiska träffar just nu inte är möjliga har det inte hindrat oss från att samarbeta med föreningar och utveckla jämställdhets- och likabehandlingsplaner på distans. Detta fungerar mycket bra. Har du funderingar kring detta? Kontakta [email protected] 

Stödverksamheten har fått en extra stor betydelse i rådande tider. Många unga upplever oro och har behov av stöd i vardagen. Du kan läsa mera om systerskapsverksamheten på vår hemsida: https://sammalinje.fi/systerskap/ Där finns information till dig som vill ha stöd och till dig som vill ställa upp som stödperson. Vi genomför alla utbildningar, handledningar och volontäruppdrag online tills vidare. Nästa volontärutbildning för storasystrar arrangeras onsdag 29.4 kl. 18-20.30 och onsdag 6.5 kl. 18-20.30. Anmäl ditt intresse till [email protected]  senast fredagen den 24.4.

Inom snart framtid kommer vi att erbjuda olika nätbaserade utbildningar. Arbetet är för tillfället under utveckling och vi meddelar snarast när den första utbildningen lanseras. Nätutbildningarnas teman kommer bl.a. handla om styrelsearbeten, normmedvetenhet, tränare och ledare. Kom ihåg att du redan nu kan läsa våra handböcker om Inkluderande idrott och Kvinnlig kraft i idrott på vår hemsida: https://sammalinje.fi/guider-och-handbocker/