PÅ SAMMA LINJE

Respekt inom idrott och ungdomsverksamhet

Hem2020-02-26T12:21:49+03:00

Aktuellt

På samma linjes verksamhet fortsätter trots rådande omständigheter

april 7th, 2020|

Som många andra, har även vi i projektet fått tänka om och tänka nytt på grund av Covid-19 pandemin. Vår verksamhet fortsätter, fast än i ny utformning. Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer från finska myndigheter, samt de […]

Idrottsföreningar bör ta ställning till rasism och diskriminering

april 1st, 2020|

Flera andra sektorer i samhället har tagit ställning till rasism och diskriminering. Det samma bör vi göra inom idrotten.

I mars uppmuntrade På samma linje -projektet idrottsföreningar att vara med i kampanjen ”Veckan mot rasism”. Kampanjen […]

Översikt av “Idrottens ansvarsprogram 2020-2024” finns nu på svenska

april 1st, 2020|

Inom den finska idrotten har man för första gången byggt upp ett gemensamt ansvarsprogram (2020-2024).

Programmet är skapat av Olympiska kommittén tillsammans med finska grenförbunden. Tanken är att programmet skall fungera som en referensram som kan användas inom idrottens alla nivåer. […]