Vad är ditt nyårslöfte för att skapa en mer inkluderande idrott?

”Jag kommer att arbeta och utveckla vidare förbundets budskap #respect och att få sporten även mer inkluderande. Och vill inspirera internationella handbollsförbundet att arbeta för att bli mer inkluderande och öppensinnat.”

Vilken förändring behöver ske för att kvinnor skall kunna verka på samma villkor inom idrotten?

”Jag skulle vilja att vi inom idrotten kunde hålla oss till könsneutrala benämningar, såsom domare och verksamhetsledare, och inte kvinnlig domare eller kvinnlig verksamhetsledare. I arbetsgrupper kan vi skapa mångsidighet genom att inkludera båda könen.

Vi kvinnor bör sparra och stöda varandra inom idrotten. Jag hoppas att jag kan fungera som en förebild för andra kvinnor som vill skapa en arbetskarriär inom idrotten. Du behöver inte kunna allt, du kan lära dig så länge du brinner för vad du gör.”