Pressmeddelande

I finland har vi fortfarande en god bit att gå för att uppnå jämställdhet inom idrotten. Även i Sverige syns ojämlikheten och det är därför Riksidrottsförbundet har jobbat mycket kring dessa frågor. Deras arbete har även väckt internationellt intresse,och därmed har de besökt bl.a. Finland, Belgien och Tyskland för att berätta om det stöd som ges för att skapa inkluderande idrottsförbund och idrottsföreningar.

“Vårt arbete lägger mycket fokus på att prata om vikten av att titta på de egna normerna och att ansvaret för förändring ligger hos de med makt och de som i dag har fördelar genom att de tillhör just normen”, säger Sofia B Karlsson från Riksidrottsförbundet och som är en av SISU Idrottsutbildarna.

Projektet På samma linje frågade en verksamhetsledare, tränare och idrottare vilken förändring de tycker att behöver ske för att kvinnor skall kunna verka på samma villkor inom idrotten.

”Jag skulle vilja att vi inom idrotten kunde hålla oss till könsneutrala benämningar, såsom domare och verksamhetsledare, och inte kvinnlig domare eller kvinnlig verksamhetsledare”, säger Päivi Mitrunen Finska Handbollsförbundets verksamhetsledare. Hon anser även att kvinnor bör sparra och stöda varandra inom idrotten. Hon hoppas kunna fungera som en förebild för andra kvinnor som vill skapa en arbetskarriär inom idrotten.

“Du behöver inte kunna allt, du kan lära dig så länge du brinner för vad du gör.”, säger Mitrunen.

Median har även en stor betydelse i hur kvinnlig idrott kommer fram, hävdar Eevi Bengs, elitidrottare inom modern femkamp

“Median har en stor roll i att förbättra jämställdheten inom idrott. Ju mer synlighet idrottande kvinnor får, desto större chanser har de att få bl.a. sponsorpengar. Jag tittar lika gärna på både kvinnornas och männens idrott. När någon argumenterar att kvinnlig idrott inte intresserar någon, så har de fel. Att kvinnorna har färre tittare beror inte på att ingen är intresserad, utan på att ingen vet om det. Det är svårt att vara intresserad av något som man inte ser.

Det är också viktigt att flickor får förebilder. Desto mera idrottande kvinnor syns och hörs, desto mera flickor blir intresserade av att själv prova på hur långt de kan komma inom idrott.”

Jämlikhet inom idrotten är inte något som bara kvinnor förespråkar eller arbetar för. Jämlikhet gynnar alla och det finns även män inom idrotten, som ser detta som ytterst viktigt.

Fredric Portin, som är Finlandssvenska Orienteringsförbunds Förbundstränare, betonar också medians betydelse samt hur uppskattningen kan nås genom den.

“Uppskattningen för alla idrottare måste vara likvärdig. Media och andra måste börja behandla alla på samma sätt. Att för kvinnliga idrottare betydligt oftare ta upp utseende och familjeförhållanden är oansvarigt. Även när det gäller understöd måste en attitydförändring ske, speciellt för lagidrott. Här måste media tänka på bevakningen ur ett jämlikhetsperspektiv, inte utifrån “det de tror att folk vill läsa om”, ifall en förändring ska kunna ske.”, säger Portin.

Portin lyfter även upp hur särskiljande mellan flickors och pojkars gymnastik kan ha för följder i idrotten.

“Jag tycker även det är onödigt att i skolan ha skild gymnastik för pojkar och flickor. Det bidrar till att det föds en viss “försiktighetskultur” bland flickorna och en viss “hårdhetskultur” bland pojkarna, som båda två är onödiga. I många föreningar är det sedan hårdhetskulturen som stannar kvar, vilket för många flickor kan verka avskräckande.”, säger Portin.

Projektet På samma linje är ett sektoröverskridande samarbete mellan Föreningen Luckan r.f. och Finlands Svenska Idrott. Projektet arbetar för att alla ska få ett respektfullt bemötande och ha samma förutsättningar på idrottsfältet. Projektet kommer att samarbeta med aktörer som Folkhälsan, Olympiska kommittén, Riksidrottsförbundet, UngInfo, Solvalla och Norrvalla idrottsinstitut samt Vörå Idrottsgymnasium.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden ESF via NTM-centralen i Norra Österbotten samt av Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder. Projektet är tvåårigt.

För mer information

Anne Ahlefelt, projektledare
På Samma Linje, Luckan r.f.
[email protected]
+35850 373 3120

Tarja Krum, projektkoordinator, Helsingfors
På Samma Linje, Finlands Svenska Idrott
[email protected]
+35840 621 2560

Sonja Rodén, projektkoordinator, Vasa
På Samma Linje, Luckan r.f.
[email protected]
+358 50 4682730