Målgrupp

Äldre ungdomar och vuxna inom idrottsrörelsen.

Material

Listan på privilegier. Välj ut 20-25 st. Monopolpengar eller 100 € -belopp på papper för att köpa privilegier

Tidsåtgång

20-30 minuter

Övningens målsättning

 • Bli medveten om privilegier i idrotten (sociala, ekonomiska, fysiska..)
 • Identifiera privilegier i våra egna liv
 • Diskutera tillsammans med andra i gruppen och reflektera över att ha eller inte ha privilegier
 • Diskutera olika privilegier som människor har begränsad tillgång till
 • Diskutera vikten av olika typer av privilegier
 • Öka samarbetet och delaktigheten i gruppen

Tillvägagångssätt

 • Dela deltagarna i små grupper 3-4 st/grupp
 • Printa ut listan med privilegier. Om du tycker att listan är för lång kan du välja bort en del. 20 stycken är ett bra antal att ha med.
 • Läs anvisningarna högt (finns under rubriken anvisningar)
 • Ge gruppen pengarna de kommer att ha för att köpa privilegierna. Ge grupperna olika belopp, men avslöja inte för deltagarna. Den som har minst belopp har råda att köpa endast ett privilegium.
 • Ge gruppen tid (ca. 10-15min) att diskutera och välja ut privilegier
 • Reflektion och genomgång är viktigt eftersom aktiviteten kan ta olika riktningar

Anvisningar

Föreställ dig att du inte har några privilegier.
Titta på följande lista.
Som grupp får ni pengar och ni skall tillsammans bestämma vilka privilegier ni köper.
Varje privilegium kostar 100€/st att köpa.

Privilegier: 

 1. Att kunna gå hand i hand offentligt på idrottsplatsen med den man tycker om utan att få konstiga blickar
 2. Att känna sig självklar i omklädningsrummen med skyltarna kvinna/man
 3. Att inte känna oro över att betala medlemsavgifter, idrottsutrustning så som föreningskläder eller annan kostnad relaterad till idrotten
 4. Föreningskläderna är anpassade enligt ens kropp
 5. Att vara säker på att kontraktet med klubb och sponsorer fortsätter efter att ha fått barn
 6. Att känna sig bekväm med klädreglerna i idrottsgrenen
 7. Träningstiderna är utsatta på behagliga tider
 8. Att inte behöva vara orolig över mindre lön/ersättning för idrottsuppdrag på grund av kön
 9. Att idrottandet inte blir ifrågasatt på grund av ålder
 10. Att aldrig behöva stå till svars för saker som personer tänkt och tyckt om den religion eller trosuppfattning jag tillhör. 
 11. Att inte bli kallad något nedlåtande som syftar till vilken del av världen som en kommer ifrån. 
 12. Att inte behöva tänka på trösklar och trappor för att ta sig in i idrottsanläggningen      
 13. Att inte behöva vara orolig över att inte höra eller förstå tränarens instruktioner
 14. All information angående träningar är lättillgänglig och på ett språk som man förstår
 15. Att känna sig trygg med att kommunicera med tränaren
 16. Att ha en kropp som passar in i idrottens, och samhällets, ideal
 17. Att känna sig säker i möten med andra vuxna inom idrotten, så som andra föräldrar, publik eller s.k. “bänkidrottare”. 
 18. Att ha sjukförsäkring som täcker medicinskt behandling vid skador som sker under idrott
 19. Att aldrig utsättas för sexuella trakasserier inom idrotten
 20. Att ha föräldrar som ställt upp och skjutsat till träningar och tävlingar och stöttat på andra sätt. 
 21. Att ha flera positiva rollmodeller inom idrotten som man själv kan identifiera dig med
 22. Att ha ett finskt personsignum för att få medlemskap i gym, idrottsförening eller spela i ett lag.
 23. Att ha inflytande att påverka och att bli lyssnad på i de flesta sammanhang inom idrotten
 24. Att inte behöva känna att man behöver överprestera inför rekrytering i idrottsbranschen/ val till poster på grund av kön
 25. Att känna att tränaren bryr sig om en oberoende vilken nivå man är på
 26. Att ha tillgång till träningsanläggningar utanför träningstiderna
 27. Att ha möjlighet att åka på tävlingsresor
 28. Att ha möjlighet att idrotta professionellt/på elitnivå
 29.  Känna sig bekväm med jargongen i idrotten
 30. Vara bekväm med att fylla i formulär (t.ex. tävlingslicenser eller föreningsformulär) och har möjlighet att fylla i information som passar en bäst
 31. Att alltid vara självklar som ledare och tränare inom idrotten
 32. Att alltid kunna visa känslor när jag varit ledsen, känt mig svag och varit nere
 33. Att aldrig behöva utstå kommentarer om min kropp på ett sätt som fått mig att känna mig obekväm.
 34. Att läsa varje dag i tidningen om framgångsrika idrottare med samma hudfärg som en själv har   

Reflektera kring

Reflektera i en stor grupp

 • Vilka privilegier valde ni? (Skriv upp på tavlan de privilegier som grupperna valde)
 • Vad på den här listan förvånade dig?
 • Varför tror du att vi valde pengar?
 • Varför tror du att vi gav grupperna olika belopp? Hur fick det dig att känna?
 • Vad lärde du dig med den här aktiviteten?

Notera! Listan över privilegier kan vara frustrerande om deltagarna själva inte har tillgång till många av dessa privilegier i sitt liv. Å andra sidan kan människor känna skuld eller skämmas för att ha så många privilegier.

Ofta fattar gruppen med mindre pengar olika beslut än de med mer.

 • Viktig diskussionsämne: värderingar