Syftet med quizarna är att väcka tankar och lära barn, ungdomar och föreningsaktiva om normer, jämställdhet och likabehandling inom idrotten. En quiz är ett roligt sätt att lära sig nya saker och om svaret skulle bli fel så lär man sig av sina misstag.

OBS! Dessa är testquiz, som kommer senare att läggas upp på en portal för olika frågesporter (inte i google formulär). I slutet av frågorna kommer en feedback/respons fråga där du gärna får ge oss feedback. 

I den slutliga versionen svarar deltagarna på endast 6 st. slumpmässigt valda frågor (m.a.o. inte alla).

Tidsåtgång

5-10 minuter. Reservera också tid för diskussion om quizen görs i grupp.

Tillvägagångssätt

 Klicka på länkarna. Lycka till!

Material

Det finns tre quizar att delta i med olika svårighetsgrad. 

Föreningsquizen är den svåraste och lämpar sig för vuxna. Ett stort tema som behandlas är jämställdhet inom idrott. Utkastet hittas här: https://docs.google.com/a/idrott.fi/forms/d/1UFfeIj5pOprXmZ3vIq91zpAEbDIB5sd16AwecDlhk8U/edit?usp=drive_web

Normquizen passar både ungdomar och vuxna. Temat handlar om normer inom idrott. Utkastet hittas här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf77Y4X1fTX6RRT4qqFdm9SMJIadVuAVDS3wc2Ek_NbrexLcQ/viewform?usp=sf_link 

Sant eller falskt är ett enklare quiz, med endast två svarsalternativ. Quizen lockar till reflektion kring attityder, värderingar och normer. Denna quiz passar barn och ungdomar. Utkastet hittas här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaakCTQgtue0gXUVnrWnMgjVLAdIjSHTcZRYmN1DniqCq3dA/viewform?usp=sf_link