Rollmodeller spelar en otrolig roll för oss alla. Ibland ser vi mycket upp till någon, som representerar sådant som vi önskar kunna vara eller uppnå. Ibland är vi mindre medvetna om att någon påverkar oss genom vad de gör och uppnår i sitt liv, men ändå är det av lika mycket värde. Att ha bra rollmodeller är otroligt viktigt för oss alla, och speciellt viktigt för barn och unga. Det är inte fråga om att våra rollmodeller och idoler alltid behöver vara de som klarar sig allra bäst, utan att de föregår med gott exempel och genom sina handlingar sporrar andra att göra lika. Jag tänker egentligen att den bästa rollmodellen är den som orkar kämpa och inte ger upp även om livet bjuder på olika utmaningar och sätter käppar i hjulet för en. 

Idag har ishockeyspelaren Kaapo Kakko fått ett hederspris av Diabetesförbundet. Ett välförtjänt pris till en otroligt duktig idrottare, som fungerar som förebild för många barn ungdomar, speciellt för de som har diabetes. För det har även Kaapo Kakko och han har öppet talat om sin sjukdom och skötseln av den under sin ishockeykarriär. Och han visar definitivt att allt är möjligt även om man har en sjukdom som diabetes. Just det här är så viktigt för t.ex. min 10-åriga ishockeyspelande son, som även han har diabetes. Det är ju inte som så att det inte skulle finnas andra goda rollmodeller inom ishockeyn, det finns det förstås hur mycket som helst. Men det är just för att min son kan identifiera sig speciellt med Kaapo Kakko p.g.a. sjukdomen de båda har, som just Kakko är den viktigaste och bästa rollmodellen för honom. En person som visar att man kan spela ishockey och bli riktigt bra. Att man till och med kan göra en karriär inom idrotten då man har diabetes och dagligen får kämpa med utmaningar och svårigheter som sjukdomen tillför. Att allt ändå är möjligt. Det behöver min son få se och höra. Och då är Kaapo Kakko en otroligt fin rollmodell.

Projektet På samma linje ordnar tillsammans med projektet Coacha som en kvinna ett seminarium där förtjänstfulla kvinnliga tränare inom idrotten berättar om sin karriär och sin väg till att bli tränare. Dessa kvinnor är otroligt professionella och kunniga och de är definitivt rollmodeller för många flickor och kvinnor, speciellt inom idrotten. Därför är det viktigt att vi lyfter fram dem och deras karriärer, så att även andra kan tänka att det är möjligt för dem. Ännu finns det möjlighet att anmäla sig till evenemangen “Kvinnlig kraft i idrott” som hålls i Åbo 18.11 och i Helsingfors 25.11. 

Mera information hittas här https://sammalinje.fi/kvinnlig-kraft-i-idrott/

Vi behöver alla våra egna rollmodeller, som vi kan identifiera oss med. Oberoende hur vi ser ut, vilket språk vi talar, varifrån vi kommer och vem vi är, så behöver vi se att allt är möjligt för oss. Oberoende vilken del av livet det gäller skall det vara möjligt för oss alla att vara med och göra det som känns meningsfullt för oss. Och då är det viktigt att det finns personer vi kan relatera till i de olika sammanhangen och på alla olika nivåer. Vi behöver ledningsgrupper och styrelser där mångfalden syns. Vi behöver se en större mångfald inom olika branscher och på arbetsmarknaden i stort. Vi behöver se mångfald inom idrotten och hobbyverksamhet också. Vi behöver helt enkelt se en större mångfald över allt så att alla känner att de kan göra just det som de vill i livet. Ansvaret för att vi skall få in en större mångfald på olika områden ligger speciellt hos alla de med makt – makt att rekrytera, makt att välja in styrelsemedlemmar, makt att ge synlighet och möjligheter, makt att coacha, styra och leda, makt att göra beslut och påverka. Nu behöver vi alla bara ta vårt ansvar och bidra till att mångfald syns och att alla kan hitta rollmodeller de kan relatera till. 

Anne Ahlefelt