Pressmeddelande

Projektet På Samma Linje, med avsikt att stärka kompetensen inom jämställdhet, likabehandling och normmedvetenhet för tränare, idrottsledare och föreningsaktiva, utvidgar sitt samarbetsnätverk till Vörå Idrottsgymnasium och Folkhälsan Utbildning Ab:s idrottsinstitut Norrvalla.

”Vi var jätteglada över att vi blev kontaktade och erbjudna samarbete kring projektet ’På samma linje’. Vi anser att projektets målsättningar är aktuella och värdefulla för oss på många plan i och med att Folkhälsan Utbildning ordnar flera olika utbildningar och examen inom idrott och har därmed frågorna om jämställdhet och likvärdigt bemötande konstant närvarande i vår vardag.” säger Sara Riska, t.f. rektor vid Norrvalla.

“Vi är mycket måna om att dessa frågor lyfts upp i ett tidigt skede och jobbar målmedvetet för jämställdhet, likabehandling och normmedvetenhet inom elitidrotten”, säger Mats Borgmästars, rektor för Vörå Idrottsgymnasium.

“Som utbildningsanordnare vill vi erbjuda våra studerande en kvalitativ och mångsidig utbildning med de professionella färdigheter som förbereder dem för deras framtida yrkesroller som idrottsledare och tränare. Vi anser att det redan i ett tidigt skede av studierna inom idrott är hälsosamt och lärorikt att fundera på projektets frågeställningar, reflektera över och bli medveten om eget beteendemönster och förhållningssätt kring teman.” fortsätter Riska.

Projektet har också som målsättning att erbjuda kamratstöd till unga kvinnliga invandrare, bl.a. för att möjliggöra inkludering i idrottsverksamheten.

“Norrvalla Folkhögskola har under åren integrerat kvotflyktingar och studerande med invandrarbakgrund på svenska och även där har idrott, hälsa och välmående varit centrala koncept. Idrott har bevisligen främjat integrationen för många och fungerat som ett inkluderande verktyg som skapat känsla av tillhörighet och gemenskap för våra studerande med invandrarbakgrund. Vi hoppas att tillsammans med projektparterna hitta och öppna nya vägar för olika former av idrott, speciellt för invandrarkvinnor som ofta ej från tidigare är bekanta med det mervärdet och de positiva effekterna som idrotten medföljer”, säger Sara Riska, t.f. rektor vid Norrvalla

Projektet På samma linje är ett sektoröverskridande samarbete mellan Föreningen Luckan r.f. och Finlands Svenska Idrott. Projektet arbetar för att alla ska få ett respektfullt bemötande och ha samma förutsättningar på idrottsfältet. Projektet kommer att samarbeta med aktörer som Folkhälsan, Olympiska kommittén, UngInfo, Solvalla och Norrvalla idrottsinstitut samt Vörå Idrottsgymnasium.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden ESF via NTM-centralen i Norra Österbotten samt av Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder. Projektet är tvåårigt.

För mer information

Anne Ahlefelt, projektledare
På Samma Linje, Luckan r.f.
[email protected]
+35850 373 3120

Tarja Krum, projektkoordinator, Helsingfors
På Samma Linje, Finlands Svenska Idrott
[email protected]
+35840 621 2560

Sonja Rodén, projektkoordinator, Vasa
På Samma Linje, Luckan r.f.
[email protected]
+358 50 4682730

HEMSIDAN www.sammalinje.fi