Denna övning ger oss insikter för hur vi kategoriseras, hur vi har olika inflytande i samhället och makt att påverka sitt eget liv samt insyn i hur olika maktstrukturer samverkar. 

Material

Papper, pennor, bilder på personer

Tillvägagångssätt

  1. Låt deltagarna brainstorma kring ordet makt. Det kan vara till exempel om vem som får vara med, vem som anses vara normal, vem som har flest tillgång till olika byggnader och transportmedel, vem som har förtur i anställningssituationer, vilka personer som ofta kategoriseras och vilka som alltid ses som enskilda individer
  2. Placera ut bilderna på ett stort bord eller på golvet. Låt deltagarna placera bilderna i en hierarkisk kö där den som har mycket makt sätts högst upp och den som har minst makt läggs lägst ner. Detta kan göras antingen under tystnad eller genom dialog med varandra.  Var tydlig med att övningen handlar om hur samhället som det ser ut idag och i deras vardag. Inte hur man önskar det skulle vara. 
  3. När alla bilder har rangordnats (de behöver inte alla vara överens) kan du som ledare med fördel ge mer input om makt och arrangera om bilderna. Det kan till exempel hända att deltagarna placerar någon bild högst upp i hierarkin med hänvisning till att det trots allt finns kända framgångsrika människor med just den hudfärgen, könet, sexuella läggningen eller funktionsnedsättningen. Övningen genomförs bäst genom att följa strukturer och normer i samhället på ett allmänt plan snarare än på en individuell nivå. Normer är föränderliga och skiljer sig åt från olika sammanhang. Hur man rangordnar i hierakin är alltså inte statiskt. 
  4. Diskutera med deltagarna vilka egenskaper som påverkar ordningen i hierarkin. Fokusera på egenskaper och aspekter som ger fördelar och privilegier. Skriv gärna upp dessa egenskaper. 

Diskutera

  • Vilka gemensamma faktorer har de som placeras högst uppe i hierarkin? 

Gå sedan vidare genom att titta på hur hierarkierna ser ut i andra sammanhang. Hur ser det ut om man istället befinner sig i Europaparlamentet? I en liten finsk by? I någon av Finlands tre största städer? I Finlands riksdag?

  • På vilket sätt liknar hierarkierna i de olika sammanhangen varandra? Vad skiljer dem åt?

Källa: jamstall.nu