I samarbete med andra aktörer ordnar och bidrar vi med innehåll till seminarier. Här är några av de seminarier som vi ordnat:

  • Inkludering genom idrottMålet är att deltagarna ska inspireras och få verktyg för hur man arbetar för inkludering inom idrott. Frågor som behandlas under utbildningsdagen är bland annat följande: Hur kan vi stärka mångfalden i verksamheten?  Vad kan vi göra för att få ett mer inkluderande arbetssätt? Hur arbetar man med inkludering i andra föreningar?
  • Kvinnlig kraft i idrott: Seminariet är för de som vill fördjupa sig i teman såsom jämställdhet, kvinnligt tränarskap samt öka antalet kvinnliga tränare i föreningen. Erfarna kvinnliga tränare berättar om sin resa varefter man i mindre grupper låter seminariets deltagare idea kring innovativa lösningar på frågor som: Hur öka antalet kvinnliga tränare i föreningarna? Är föreningarnas styrelser jämställda? Varför är det viktigt hur idrottare porträtteras i media? Går vi miste om något viktigt ifall kvinnor inte fungerar som tränare och besitter ledande poster? Hur kan unga kvinnliga idrottare utveckla idrottsföreningen?

För mer information

Tarja Krum

Projektkoordinator

+358 40 621 2560
[email protected]