På samma linje har inlett en respekt inom idrott kampanj vars syfte är tala för en mer respektfull och trivsam idrottsatmosfär. Därmed har projektet skapat material som affischer, diplom och en respekt inom idrott -hälsning som idrottsorganisationer kan använda för att synliggöra temat. Även personligen kan man använda hashtagen på sina kanaler för att sprida ordet vidare. Använd hashtaggen #respektinomidrott i inlägg och kampanjens material för att visa att respekt är en viktig del av idrotten och er verksamhet.
Senare i höst kommer även att komma ljudklipp med färdiga respekt inom idrott – hälsningar. Följ med våra kanaler för mer information.

Mer information och material hittar du här https://sammalinje.fi/respektinomidrott/