På samma linje var med och utlyste skolfreden i Nykarleby den 22.8.2019. Närmare 1000 elever från Nykarleby nejdens skolor deltog i det strålande solskenet vid Zachariasskolan. Syftet med skolfreden är att skapa en trygg skola som förebygger det psykiska-, fysiska- och sociala välbefinnandet.   

Skolfredstemat för läsåret 2019-2020 är ”Ansvar”, ett tema som elever och lärare i skolfredsteamet varit med och utformat nationellt. Målet är att förstärka samhörighetskänslan och uppmuntra till att ta hänsyn till andra. Avsikten med att betona ansvar är att göra barn och ungdomar medvetna om att alla bär ett ansvar för att skapa en trygg miljö där alla känner sig accepterade. “Vi bär alla ett ansvar för oss själva, människorna runt omkring oss och jorden som vi lever på”, framförde eleverna vid utlysningen.

Tillställningen var högtidlig och bjöd på musikunderhållning, samt program vid skoltorget från olika organisationer, föreningar, polis och brandkår. På samma linje höll en station där eleverna fick rita sina egna tankar om vad som får dem att må bra. 

Många lyfte fram fritidshobbyer, t.ex. i form av musik eller idrott, som får dem att må bra. En plats där många barn och unga tillbringar mycket tid efter skolan. Temat ansvar för att skapa en god och trygg miljö kan vi också koppla ihop med fritidsintressen, eftersom ansvaret inte enbart gäller tiden i skolan. När vi lär oss att acceptera olikheter ökar samhörigheten, vilket är nyckeln till framgång –också inom idrotten.

Vi skall också komma ihåg att detta inte enbart gäller barn och unga. Nolltolerans för mobbning gäller även vuxna om det så är på idrottsplanen, på åskådarplatsen eller i styrelserummet. Skolfreden har ett viktigt budskap att komma med som gäller oss alla. Vi skall lära oss att acceptera våra olikheter och att vi alla är lika värdefulla.