På samma linje är med på skolfreden iår. På svenska ordnas evenemanget på Zachariasskolan i Nykarleby 22.8. Dagen organiseras i regi av Folkhälsan, Finlands Föräldraförbund, Mannerheims Barnskyddsförbund, inrikesministeriets polisavdelning och Utbildningsstyrelsen.

Idén med skolfredsprogrammet är att åstadkomma en skoldag och ett skolår som är tryggt i psykiskt, fysiskt och social bemärkelse. Det centrala är skolelevernas andel i processen. Målet är att främja samhörighetskänslan och en god atmosfär på skolan. Förhoppning är att motverka mobbning, att ingen blir lämnad ensam och att varje elev känner sig accepterade och som en viktig del av skolsamfundet.

Programmet kommer utföras utomhus med tal, musikinslag och programstationer som eleverna kan medverka i. På samma linje kommer hålla en station som innefattar normkritiskt tänkande och värderingsövningar.

Vi ses efter sommarlovet, ser framemot att få diskutera med er!