Slutseminarium… Det låter så slutgiltigt, kanske till och med lite sorgligt. Och visst är det ju aningen vemodigt då ett projekt kommer till sitt slut och teamet, som jobbat sammansvetsat ihop under några år, skall gå sina skilda vägar. Men jag väljer att se på slutseminariet som en sorts manifestation, en möjlighet att få berätta om allt det vi lärt oss, gjort och åstadkommit inom projektet På samma linje under de senaste två åren.

Och visst har vi lärt oss alldeles otroligt mycket. Vi har gjort en massa material, verktyg, skolningar och evenemang. Och vi har åstadkommit resultat och bidragit till att det speciellt inom idrotten tagits flera steg i rätt riktning mot en mera jämställd och respektfull verksamhet. Det här får vi glädjas åt och det här får vi vara stolta över. Och det är just det här vi vill dela med oss av under projektets slutseminarium.

Men vi är ju inte ensamma med att ha få till stånd dessa framsteg och resultat. Om det behövs en hel by för att uppfostra ett barn, så behövs det en hel idrottsrörelse för att åstadkomma jämställdhet och likabehandling inom idrotten. Det är via goda samarbeten och en gemensam vilja och värdegrund, som jämställdhetsarbetet börjat få ett fotfäste inom idrottsförbunden och föreningarna. Det här samarbetet vill vi öppna upp och berätta mera om. Ja eller, det kommer inte att vara vi som berättar om det utan vi vill ge våra samarbetsparter inom idrottsorganisationerna, kommunerna, läroverken och
aktörer inom tredje sektorn en möjlighet att själva berätta om hur de ser på detta.

På samma linje –projektets slutseminarium kommer att vara allt annat än vemodigt bakåtblickande och tråkig rapportering av projektåtgärder. Istället kommer det att vara ett avstamp för ett nytt sätt att se på idrotten och föreningslivet och ett löfte om att tillsammans bygga upp en socialt hållbar idrottsrörelse och föreningsverksamhet. Kanske jag istället skall kalla detta seminarium för ett framtidsseminarium. Vi gör så att säga en nulägesanalys, där vi ser hur långt vi kommit med hjälp av just detta projekt och denna specifika satsning. Med hjälp av denna analys får vi insikter i var det brister och vad som ännu behöver göras. Då vi känner till nuläget kan vi blicka framåt och visionera fritt om hur vi vill ha det. Och sedan lägger vi upp nya målsättningar och åtgärder som skall ta oss dit.

Det vi vill förmedla under detta slut… nej förlåt, framtidsseminarium är inspiration, idéer och erfarenhetsutbyte för alla som vill vara en del av en mer modern och jämställd idrotts- och ungdomsverksamhet. Alla deltagare skall efter seminariet veta varför man behöver arbeta för jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, mångfald och inkludering och dessutom skall de ha fått verktyg för hur de kan föra arbetet vidare inom sin organisation. Vi kommer att erbjuda många olika exempel på hur gå till väga och material som kan användas som stöd i arbetet. Allt under en och samma dag. Bättre än så här blir det inte.

Jag hoppas att du känner att det här är något du inte vill missa. Kanske något som inte heller dina kolleger och de du samarbetar med skall missa. Då är det bara att gå in på  evenemangets sida och anmäla sig via länken där. Det lönar sig också att följa med på seminariets evenemangssida på Facebook. Där uppdaterar vi information gällande programmet och seminariets praktiska arrangemang.

Hoppas vi ses på seminariet!

Mer information av slutseminariet hittar du här
Följ slutseminariets evenemangssida på Facebook här

Anne Ahlefelt
Projektledare