Metodens syfte är att synliggöra sin egen position i förhållande till olika normer. Normer sätter ramar som inkluderar vissa men exkluderar andra genom att de utgör gränserna för hur vi förväntas vara. Normer hänger ihop med orättvisor och fördelar makt mellan människor och kan leda till diskriminering. 

Tanken är att bli medveten om sin egen position till normerna och få insikter om vad normer innebär och bli medveten om att min själv inte råkar diskriminera

Material

Printa ut tefleontestet på t.ex. riksidrottsförbundets sida till alla deltagare: https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisu/generell/inkludering/dokument/mallar/teflontest.pdf

Tidsåtgång

15-30 minuter

Tillvägagångssätt

Be deltagarna att kryssa i hur ofta de upplever friktion utifrån föreställningar om exempelvis ålder, kön, hudfärg, funktionsförmåga mm.

Samla sedan gruppen till gemensam reflektion utifrån exempelvis följande frågor:

  • Hur kändes det att reflektera kring sig själv och kryssa i de olika kategorierna? Var det jobbigt eller skönt att se hur det föll ut? Kom det fram något nytt, som du inte tänkt på förut?
  • Fundera över inom vilka kategorier du följer normen (sällan friktion) respektive inte följer normen (ofta friktion). Varför tror du att det är viktigt att veta när du följer respektive inte följer normen?
  • Är det någon skillnad på om du känner dig som normen (trygg och liksom ”hemma”) i skolan, på jobbet, i familjen eller i Scouterna? Om det skiljer sig åt, på vilket sätt?
  • Hur känns det att följa normen? Och hur känns det att bryta normen?
  • Om en själv följer normen vad kan en göra för att skapa mindre friktion för de som inte följer normen?
  • Vilka typiska situationer har du varit med om inom de kategorier där du ofta stöter på friktion?

Källa: https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisu/generell/inkludering/dokument/mallar/teflontest.pdf