I oktober kommer På samma linjes projektarbetare att besöka Stockholm för att delta i temakonferensen ”En idrottsrörelse för alla?”. Eftersom inkluderande idrott är ett av våra centrala teman, är det viktigt att vi får ta del av den senaste forskningen och bli inspirerade till att skapa underlag och verktyg för en trygg idrott.

”Positivt arbete sker när det gäller ökad kunskap och ökat engagemang för en framtida jämställd idrott. Idrottsrörelsen har dock en fortsatt utmaning i att slipa ned trösklar och röja undan hinder som idag står i vägen för att nå och engagera flickor och kvinnor som bryter mot idrottens traditionella vithets- och religionsnormer” skriver Riksidrottsförbundet som är programvärd för konferensen.