Hur upplever du att vara På samma linjes ambassadör?

”Jag tycker att projektet gör ett otroligt viktigt jobb och jag vill gärna bidra med min insats. Jag lever mittemellan två olika språkgrupper och min gren klassas som väldigt liten i jämförelse med de största grenarna i Finland, så jag tror att jag har en bra chans att föra fram projektets budskap till målgrupper som annars aldrig fick höra om det.”