Denna övnings syfte är att synliggöra könsmärkt språk och bilder.

Material

Papper, pennor (kunskap om normer och hur språket kan påverka jämställdheten).

Tidsåtgång

45-60 minuter

Tillvägagångssätt

Be deltagarna i grupperna att granska varsin del av föreningens/verksamhetens “officiella” material, t.ex. Sociala medier, hemsidan och föreningens tidning. Be dem kritiskt granska om språket och bilderna är könsmärkta. Skulle en bildtext passa oavsett kön? Hur skulle man kunna ändra ord och uttryck för att vara mer könsneutralt? Tänk på att det finns olika och ibland starka uppfattningar om hur språk och vissa uttryck används i förlöjligande i syfte. Analysera även utgående från dessa.

  1. Dela in i grupper och ge dem varsitt område att analysera, t.ex. Instagram, hemsida, tidning
  2. Ge deltagarna tips på vad de skall tänka på när de kritiskt granska sitt material. Hur kan det bli bättre?
  3. Be deltagarna att redovisa resultatet och ge tre konkreta tips på hur de kan bli bättre på sociala medier och annat material som är offentligt.

Variation i övningen

  1. Testa också på att göra övningen omsvängd. Be deltagarna komma på egna exempel på icke-könsneutrala ord. Skriv t.ex. bild- och marknadsföringstexter utgående ifrån dessa. 
  2. Prova att byta ut alla hon och han i din text mot hen. Byt även ut alla ”man” mot ”en”. Hur blev resultatet och hur känns det att läsa texten?