Välkommen med på ett tvåspråkigt webinarium om normer och kvinnans roll i idrotten. Under kvällen får du inspiration och information om hur skapa en mer jämställd idrottsmiljö genom att få mer kvinnor till ledningsuppgifter och genom satsningar på kvinnor som idrottar.

Tillställningen är riktad till personer som är aktiva inom idrottsföreningar, -distrikt och förbund samt till kommunanställda. Som föreläsare fungerar bl.a. Sofia B. Karlsson från Sveriges Riksidrottsförbund. Sofia har lång erfarenhet av att ha arbetat med jämställdhetsarbete inom idrotten. Under kvällen får du konkreta verktyg och metoder för hur du kan fortsätta jämställdhetsarbete i din verksamhetsmiljö för att skapa en mer inkluderande och attraktiv verksamhet.

Tarja Krum från projektet På samma linje presenterar sitt slutarbete om hur idrottande kvinnors ställning inom idrotten kan förstärkas. Vad kan man göra som individ eller som representant för en förening, kommun eller ett förbund?

Förutom inlägg av Tarja och föreläsning med Sofia består tillfället av en paneldiskussion. Deltagare i panelen är Filip Saxén, sportredaktör på Hufvudstadsbladet, Frerdic Portin som är tidigare elitidrottare och nu tränare, representant från Finlands Olympiska Kommitténs utbildning Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä, samt Henrika Backlund, general sekreterare på Finland Svenska Idrott.

Arrangörer: Folkhälsan, Projektet På samma linje och Finlands Olympiska Kommittés ESR-understödda projekt Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä

Tillfället är kostnadsfritt. Anmälan sker här: https://www.lyyti.fi/reg/Uudistuva_urheilu__en_mer_valkomnande_idrott_1320 Anmälan sker senast den 6 september.

Tid/Aika: Tisdag/Tiistaina 8.9.2020 kl/klo 17–20

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset linkin kautta: https://www.lyyti.fi/reg/Uudistuva_urheilu__en_mer_valkomnande_idrott_1320 6.9. mennessä

Tervetuloa mukaan kaksikieliseen webinaariin, jossa käsitellään normeja ja naisen roolia liikunnassa ja urheilussa. Saat illan aikana oivalluksia ja tietoa, kuinka rakentaa tasa-arvoisempi urheiluympäristö mahdollistamalla lisää naisia urheilun päätöksentekijöiksi ja panostamalla myös naisten urheiluun.

Tilaisuus on suunnattu kaikille seura-, alue- ja liittotoimijoille samoin kunnan edustajille. Luennoitsijoina kuullaan mm. Sofia B. Karlssonia Ruotsin urheiluliitosta. Sofialla on pitkä tausta urheilun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä. Saat illan aikana konkreettisia työkaluja yhdenvertaisuustyön edistämiseksi oman seuran toiminnassa.

Tarja Krum hankkeesta På samma linje esittelee lopputyötään aiheesta, kuinka urheilevien naisten asemaa urheilussa voi vahvistaa. Mitä yksilö tai seuran, kunnan tai liiton edustaja voi tehdä?

Tarjan ja Sofian osuuksien lisäksi ilta tarjoaa paneelikeskustelun, jossa osallistujina ovat Filip Saxén, Hufvudstadsbladetin urheilutoimittaja; Fredric Portin, entinen huippu-urheilija ja nykyinen valmentaja; Olympiakomitean Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutuksen edustaja sekä Henrika Backlund, tuore pääsihteeri Finlands Svenska Idrott.

Järjestäjinä toimivat: Folkhälsan, Projektet På samma linje ja Suomen Olympiakomitean ESR-rahoitteinen Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hanke