Vi vet att många flickor mår dåligt. Vi vet att många flickor känner sig ensamma. Vi vet att många flickor upplever att de inte har någon vuxen att prata med. Att få prata med någon som lyssnar, bekräftar och är närvarande kan vara läkande. Genom reflektion ökar förståelsen för sina egna val, sin kraft och sin situation. Det handlar om att klä sina egna tankar och känslor i ord, vilket kan var nyckeln till att varsebli behov och förändringar som behövs för sitt eget välmående. Därför behövs Storasystrar – frivilligt engagerade vuxna som finns till som stöttepelare för sina yngre medsystrar. 

En Storasyster är en medmänniska som träffar sin Lillasyster regelbundet i 6 månaders tid, 1 timme per vecka. På grund av rådande samhällssituation med Covid-19 arrangeras alla möten tillsvidare per video eller chatt. 

Vill du vara en Storasyster?

På samma linje arrangerar en volontärutbildning för blivande Storasystrar i syfte att stärka, stödja och förbereda volontären till det kommande uppdraget. Nästa volontärutbildning för Storasystrar arrangeras online 29.4 och 6.5 kl. 18-20.30. Anmäl dig till [email protected] senast fredagen den 24.4. Begränsat antal platser. Utbildningen är obligatorisk för att kunna verka som Storasyster. Mer information hittar du här: https://sammalinje.fi/systerskap/