Vår verksamhet riktar sig till föreningsaktiva, utbildningar, ledare och tränare, ungdomar, unga kvinnliga idrottare och alla som arbetar med mångfald. Därtill erbjuder stärkande stödverksamhet för unga kvinnliga idrottare och unga kvinnliga idrottare med invandrarbakgrund.

Utbildningspaket

Våra utbildningspaket består av föreläsningar, seminarier och workshops som behandlar teman som normmedvetenhet, jämlikhet, likabehandling och inkludering. Innehållet skräddarsys så att de passar deltagarnas verklighet och verksamhetsområde.

Föreläsningar

Innehållsmässigt byggs föreläsningar upp genom begreppsutredning av termer såsom normer, normmedvetenhet, jämlikhet, jämställdhet, likabehandling och inkludering. Korta diskussionsövningar och bild- och videomaterial används för att belysa dess fenomen inom området. Längden på föreläsningarna är 60-90 minuter.

Seminarier

I samarbete med andra aktörer ordnar och bidrar vi med innehåll till seminarier. Här är några av de seminarier som vi ordnat:

  • Inkludering genom idrottMålet är att deltagarna ska inspireras och få verktyg för hur man arbetar för inkludering inom idrott. Frågor som behandlas under utbildningsdagen är bland annat följande: Hur kan vi stärka mångfalden i verksamheten?  Vad kan vi göra för att få ett mer inkluderande arbetssätt? Hur arbetar man med inkludering i andra föreningar?
  • Kvinnlig kraft i idrott: Seminariet är för de som vill fördjupa sig i teman såsom jämställdhet, kvinnligt tränarskap samt öka antalet kvinnliga tränare i föreningen. Erfarna kvinnliga tränare berättar om sin resa varefter man i mindre grupper låter seminariets deltagare idea kring innovativa lösningar på frågor som: Hur öka antalet kvinnliga tränare i föreningarna? Är föreningarnas styrelser jämställda? Varför är det viktigt hur idrottare porträtteras i media? Går vi miste om något viktigt ifall kvinnor inte fungerar som tränare och besitter ledande poster? Hur kan unga kvinnliga idrottare utveckla idrottsföreningen?

Workshops

Under workshoparna går vi in på djupet i teman för våra utbildningspaket (normmedvetenhet, jämlikhet, likabehandling och inkludering) och hur de kan påverka vardagen, arbetet och verksamheten. Workshoparna utförs genom individuella uppgifter samt med hjälp av par- och gruppövningar för att kunna plocka ut verktyg för att hantera normer och stereotyper. Till material kan vi även använda oss av korta videosnuttar som utformats av Folkhälsan Förbund. Längden på workshoparna med är 90-120 minuter, vid behov kan längre sessioner ordnas med flera teman.

Här följer några exempel på teman för våra workshops:

  • Jämlikhet och likabehandling i verksamhet för barn och unga
  • En mer jämställd verksamhet med arbetsmetoder inom föreningens styrelse
  • En inkluderande verksamhet där alla fåra vara med på lika villkor

Fair Sex är en metod för interaktiva samtal om sex, gränser, kommunikation och om vikten av att lyssna efter samtycke. Metoden har tagits fram av Ålands fredsinstitut inom ramen för projektet Fair Sex som hade till syfte att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella relationer hos unga på Åland och i Svenskfinland.

Respekt utgår från teman såsom diskriminering, rasism, makt, fördomar, stereotyper, jämlikhet etc. Workshoparna bygger på interaktiva övningar och diskussioner med mål att utveckla ungas ansvarskänsla, förmåga att agera och uppmuntra till aktivt medborgarskap. Vi erbjuder olika teman beroende på gruppens behov.

Stödverksamhet

I syfte att stärka den psykiska hälsan och gemenskapen bland unga erbjuder vi stödverksamhet i form av kamratstödsgrupper, systerskapsverksamhet och föreningsstöd.

Kamratstödsgrupper

Utformas från RennoX-modellen som är en må bra-kurs för unga. Kursen består av aktiverande övningar och behandlar teman som utformats tillsammans med gruppens deltagare, till exempel kan ämnen som prestationskrav och återhämtning, tidshantering, självkännedom och självbild, värderingar och levnadsvanor lyftas upp. Syftet med kursen är att ge ett utrymme för unga att fundera på aktuella angelägenheter och ger möjligheten för unga att lyssna på sig själva genom livets berg- och dalbana. Kursledarna är alltid två och är godkända RennoX-gruppledare. RennoX-konceptet är utvecklat av Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt där Folkhälsan utbildar ledare på svenska i Finland.

Systerskapsverksamhet

Vi möjliggör möten mellan stödsökande lillasystrar och frivilligt engagerade storasystrar. En lillasyster identifierar sig som flicka, är mellan 13-20 år och behöver någon som lyssnar. En storasyster är äldre och behöver ingen specifik utbildning, introduktion till volontärsuppdraget fås. Viktigast för storasystern är att hen har viljan att finnas till för lillasystern. Lillasystern styr samtalet enligt eget behov. Möten kan arrangeras både fysiskt och virtuellt.

Systerskapsverksamheten inleds 2020 med en pilotgrupp där ett begränsat antal systerpar får testa metoden. Metoden för systerskapet görs med inspiration från Tjejzonen i Sverige.

Föreningsstöd

Vi finns till som stöd och samtalspart om er förening är under ett förändringsarbete. Vi vill gärna stödja föreningar som vill ha jämställdhets- och likabehandlingsplanen aktivt med i verksamheten.