Vår verksamhet riktar sig till föreningsaktiva, utbildningar, ledare och tränare, ungdomar, unga kvinnliga idrottare och alla som arbetar med mångfald. Därtill erbjuder stärkande stödverksamhet för unga kvinnliga idrottare och unga kvinnliga idrottare med invandrarbakgrund.