Under workshoparna går vi in på djupet i teman för våra utbildningspaket (normmedvetenhet, jämlikhet, likabehandling och inkludering) och hur de kan påverka vardagen, arbetet och verksamheten. Workshoparna utförs genom individuella uppgifter samt med hjälp av par- och gruppövningar för att kunna plocka ut verktyg för att hantera normer och stereotyper. Till material kan vi även använda oss av korta videosnuttar som utformats av Folkhälsan Förbund. Längden på workshoparna med är 90-120 minuter, vid behov kan längre sessioner ordnas med flera teman.

Här följer några exempel på teman för våra workshops:

  • Jämlikhet och likabehandling i verksamhet för barn och unga
  • En mer jämställd verksamhet med arbetsmetoder inom föreningens styrelse
  • En inkluderande verksamhet där alla fåra vara med på lika villkor

Fair Sex är en metod för interaktiva samtal om sex, gränser, kommunikation och om vikten av att lyssna efter samtycke. Metoden har tagits fram av Ålands fredsinstitut inom ramen för projektet Fair Sex som hade till syfte att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella relationer hos unga på Åland och i Svenskfinland.

Respekt utgår från teman såsom diskriminering, rasism, makt, fördomar, stereotyper, jämlikhet etc. Workshoparna bygger på interaktiva övningar och diskussioner med mål att utveckla ungas ansvarskänsla, förmåga att agera och uppmuntra till aktivt medborgarskap. Vi erbjuder olika teman beroende på gruppens behov.

För mer information

Anne Ahlefelt

Projektledare

+35850 373 3120
[email protected]