Tips för att få fler kvinnor med invandrarbakgrund med i idrotten. Materialet är ett utvecklingsarbete av Sofia Westerberg, praktikant för På samma linje hösten 2020.