På samma linje vill uppmuntra och hjälpa föreningar med frågor som berör jämställdhet och likabehandling. Jämställdhet har en direkt koppling till hur medlemmarna känner sig inkluderade och möjliggör allas delaktighet i verksamheten. Detta i sin tur medför ett större engagemang bland medlemmarna och en starkare “vi”-känsla.

På denna sida hittar du material som är till nytta ifall din förening vill påbörja en jämställdhetsresa. Du kan även vara i kontakt med Saara Norrgrann ([email protected]) om din förening vill tillsammans med oss utarbeta en jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Steg 1: Kartlägg

Innan ni påbörjar planeringsprocessen, rekommenderar vi att ni gör en kartläggning över föreningen. Fakta på bordet -ett verktyg för att kartlägga nuläget i din förening.

Fakta på bordet – kartläggningsverktyg av nuläget(pdf)

Steg 2: Utarbeta en åtgärdsplan

Då ni har gjort kartläggningen börjar det viktiga arbetet. Som verktyg kan ni använda På samma linjes verktyg, som vi kallar för åtgärdsplanen, som bygger på en 3x3x3 modell. Modellen har tre huvudmål, tre delmål och tre åtgärdsplaner som sträcker sig över ett X antal år.

Jämställdhetsmålen behöver inte uppgå till tre stycken, redan några målsättningar är ett steg på vägen. Jämställdhetsarbetet är ett steg-för-steg arbete som sträcker sig över flera år.

Kom ihåg att ju mera mångfald i arbetsgruppen desto bättre.

Åtgärdsplanen hittar du här (powerpoint versionen är ifyllbar och pdf är en printversion):

Åtgärdsplan (powerpoint)
Åtgärdsplan (pdf)

Steg 3: Sök inspiration

Som tips och inspiration kan ni också ta från våra guider. Kvinnlig kraft i idrott, som är en guide med konkreta tips på individ-, förenings-, förbunds- och kommunnivå på hur man kan stärka idrottande kvinnors ställningen inom idrotten. I Inkluderande idrott hittar ni samlade verktyg som riktar sig till alla som vill förstärka mångfalden och skapa ett inkluderande förhållningssätt i föreningen. Idrott inkluderar är en guide för dig som är ny i Finland och är intresserad av idrott och motion tillsammans med andra

Guiderna hittas här: https://sammalinje.fi/guider-och-handbocker/

Var öppen för nya idéer. Även orealistiska idéer kan föda nya idéer. Skapa en bra miljö för brainstorming.

Steg 4: Gör styrdokumenten i samma linje

Vill ni ha hjälp med att forma ett styrdokument (t.ex. bakgrundsinformation om jämställdhet och begrepp) har vi samlat material som kan användas som stöd.

Dokument för exempel hur du bygger ett styrdokument (pdf)
Exempel på styrdokument för jämställdhet och likabehandling (pdf) 

Vill ni ytterligare komplettera er jämställdhetsplan med utbildningar inom föreningen? Under fliken nätutbildningar hittar ni nätutbildningar som kan göras som kompelement: https://sammalinje.fi/foreningsstod/